پرسش خود را بپرسید

این جمله رو چطور به فارسی ادبی ترجمه میکنید؟ thy به معنای your

تاریخ
٧ ماه پیش
بازدید
٦٢٣

Give every man thy ear, but a few thy voice.

٦٩
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٤

١٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

بیشتر از اونکه حرف بزنی، گوش بده! تو فارسی ام داریم ک خدا بهت دو تا گوش داده و یه زبون پس دو برابر اون مقداری ک حرف میزنی گوش بده

٢٥٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٣
تاریخ
٥ ماه پیش

این عبارت از شاعر و نویسنده انگلیسی ویلیام شکسپیر است و در قطعه‌ای از نمایشنامه “هملت” آمده است. این عبارت به صورت کامل به این صورت است:

 “Give every man thy ear, but a few thy voice; Take each man’s censure, but reserve thy judgment.”

این جمله دو بخش دارد که هر کدام مفهوم خود را دارند:

“Give every man thy ear” به معنای “به هر کس گوش فرا ده” است. این بخش تأکید می‌کند که باید به همه افراد گوش داده و توجه کنیم، به نظرات و داستان‌هایشان گوش فرا دهیم.

“but a few thy voice” به معنای “اما سخن خود را تنها با معدودی در میان گذار” است. این بخش تأکید می‌کند که باید سخنان و نظرات خود را تنها با افرادی که به آنها اعتماد داریم و برایمان ارزشمند هستند در میان بگذاریم.

به طور کلی، این عبارت به ما یادآوری می‌کند که باید به همه افراد گوش داده و احترام گذاشته شود، اما نیاز است که سخنان و نظرات خود را تنها با افرادی که به آنها اعتماد داریم و ارزش آن را می‌دانیم، به اشتراک بگذاریم. این نکته به ما یادآوری می‌کند که باید تعادلی بین گوش دادن و سخن گفتن برقرار کنیم و سخنانمان را با دقت و انتخاب مناسب به اشتراک بگذاریم.

متن فوق را می توان به شکل های مختلف ترجمه کرد ولی از آنجا که عرض شد متن مربوط به شکسپیر شاعر و نویسنده انگلیسی است پس باید در ترجمه فارسی نیز تا حد ممکن سعی و دقت کرد ترجمه, روح ادبی و کلاسیک و عرفانی صاحب سخن را برساند . برای مثال:

“به هر کس گوش فرا ده، اما سخن خود را تنها با معدودی در میان گذار.”

یا  “هر کس را گوش فرا ده، لیک با اندکی سخن گوی.” و یا “همه را به گوش جان پذیرا باش، اما سخن از دل برآمده را تنها با برگزیدگان در میان نه.”

٤١٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٧
تاریخ
١ ماه پیش

بیشتر  گوش ده تا سخن سرایی

٣٠,٦٥٧
طلایی
٧
نقره‌ای
٥٨٩
برنزی
٣٢٤
تاریخ
١ ماه پیش

به نظرم چون میخوای فضای کلاسیک حفظ بشه بهتره کلمه ی voiceو کلاسیک ترجمه کنی.

تاریخ
٣ ماه پیش

به دیگران گوش فراده و کمتر سخن بگو.

١٢,٩٧٢
طلایی
١
نقره‌ای
٧٤
برنزی
١٤٧
تاریخ
٤ ماه پیش

به هر آنچه می‌گویند گوش بده و کمتر اظهار نظر کن.

١,٠٩٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٦
برنزی
١٧
تاریخ
٥ ماه پیش

یعنی 

it's important to be a good listener and accept criticism but not be judgmental.

مهم است که شنونده خوبی باشید و انتقاد را بپذیرید اماایراد نگیرید (پیش داوری نکنید)

١٨,٦٢٠
طلایی
٦
نقره‌ای
١٩١
برنزی
١٢٢
تاریخ
٦ ماه پیش

فارسی هم میگیم دو تا گوش داری یک زبون

پس بیشتر گوش کن و هر جا که نیاز بود حرف بزن.

٦٣٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٠
برنزی
٩
تاریخ
٦ ماه پیش

با آدمیان سخن کم گوی، لیک به ایشان بسیار گوش بسپار.

بسیار بشنو و کم بگو.

بسیار به سخن دیگران گوش ده  و کمتر با ایشان سخن بگو. 

١٦٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٢
تاریخ
٧ ماه پیش

دادند دو گوش و یک زبانت ز آغاز  ***  یعنی که دو بشنو و یکی بیش مگو

٨١
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
٧ ماه پیش

کم گوی و گزیده گوی و حرف بشنو

١,٨٧٠
طلایی
٢
نقره‌ای
٤٣
برنزی
٦
تاریخ
٧ ماه پیش

"Give every man thy ear, but few thy voice; Take each man's censure, but reserve thy judgment." This is a line spoken by "the tedious old fool" Polonius – chief counsellor to the villain Claudius - in Act I, Scene III of Shakespeare's Hamlet. The implication is that it's important to be a good listener and accept criticism but not be judgmental.

تاریخ
٧ ماه پیش

به همگان (همگی) گوش بده، اما با عده خاصی هم عقیده و هم رأی باش.

تاریخ
٧ ماه پیش

سخن کم گو ولی بسیار بشنو

voice به‌معنی  "اظهار نظر، بیان عقیده" ست.

٩,٣٠٢
طلایی
٢
نقره‌ای
١٦٠
برنزی
٨٠
تاریخ
٧ ماه پیش

همگان را بشنوید{گوش فرا دهید}امابا اندکی سخن گویید

١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٧ ماه پیش

با کثیران شنوا باش و با قلیلان هم سخن.

گوش سپار بر همگان، سخن بگو با خاصان.

٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٧ ماه پیش

پاسخ شما