پرسش خود را بپرسید

این جمله رو چطور به فارسی ادبی ترجمه میکنید؟ thy به معنای your

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
٣٤٠

Give every man thy ear, but a few thy voice.

٤٧
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٣

١٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

به دیگران گوش فراده و کمتر سخن بگو.

١١,٢٦٨
طلایی
١
نقره‌ای
٤٤
برنزی
١١٧
تاریخ
٣ هفته پیش

به هر آنچه می‌گویند گوش بده و کمتر اظهار نظر کن.

تاریخ
١ ماه پیش

بیشتر از اونکه حرف بزنی، گوش بده! تو فارسی ام داریم ک خدا بهت دو تا گوش داده و یه زبون پس دو برابر اون مقداری ک حرف میزنی گوش بده

١٤٧
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢
تاریخ
٢ ماه پیش

یعنی 

it's important to be a good listener and accept criticism but not be judgmental.

مهم است که شنونده خوبی باشید و انتقاد را بپذیرید اماایراد نگیرید (پیش داوری نکنید)

١٧,٩٤٠
طلایی
٦
نقره‌ای
١٨٦
برنزی
١١٥
تاریخ
٢ ماه پیش

فارسی هم میگیم دو تا گوش داری یک زبون

پس بیشتر گوش کن و هر جا که نیاز بود حرف بزن.

٥١١
طلایی
٠
نقره‌ای
١٩
برنزی
٧
تاریخ
٢ ماه پیش

با آدمیان سخن کم گوی، لیک به ایشان بسیار گوش بسپار.

بسیار بشنو و کم بگو.

بسیار به سخن دیگران گوش ده  و کمتر با ایشان سخن بگو. 

٧٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢
تاریخ
٣ ماه پیش

دادند دو گوش و یک زبانت ز آغاز  ***  یعنی که دو بشنو و یکی بیش مگو

٧١
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
٣ ماه پیش

کم گوی و گزیده گوی و حرف بشنو

١,٨٣٥
طلایی
٢
نقره‌ای
٤٢
برنزی
٦
تاریخ
٣ ماه پیش

"Give every man thy ear, but few thy voice; Take each man's censure, but reserve thy judgment." This is a line spoken by "the tedious old fool" Polonius – chief counsellor to the villain Claudius - in Act I, Scene III of Shakespeare's Hamlet. The implication is that it's important to be a good listener and accept criticism but not be judgmental.

تاریخ
٣ ماه پیش

به همگان (همگی) گوش بده، اما با عده خاصی هم عقیده و هم رأی باش.

تاریخ
٣ ماه پیش

سخن کم گو ولی بسیار بشنو

voice به‌معنی  "اظهار نظر، بیان عقیده" ست.

٨,٤١٣
طلایی
٢
نقره‌ای
١٥٢
برنزی
٨٠
تاریخ
٣ ماه پیش

همگان را بشنوید{گوش فرا دهید}امابا اندکی سخن گویید

١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٣ ماه پیش

با کثیران شنوا باش و با قلیلان هم سخن.

گوش سپار بر همگان، سخن بگو با خاصان.

٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما