پرسش خود را بپرسید

نقل قول شهریار از حافظ

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
١٥٤

شهريار، در شعر «هماي رحمت» کدام بيت را عيناً از شعر حافظ نقل کرده است؟

٧ %

به اميد آنکه شايد برسد به خاک پايت چه پيامها سپردم همه سوز دل صبا را

١ پاسخ
٠ %

چه زنم چو ناي هر دم، ز نواي شوق او دم که لسان غيب، خوش تر بنوازد اين نوا را

٧ %

ز نواي مرغ ياحق بشنو که در دل شب غم دل به دوست گفتن چه خوش است شهريارا

١ پاسخ
٨٥ %

همه شب در اين اميدم که نسيم صبحگاهي به پيام آشنايي بنوازد آشنا را

١٢ پاسخ
١,١٩٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣٧

١٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٦ ساعت پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٥١١
طلایی
٠
نقره‌ای
٤٠
برنزی
٧
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢,٦٤٧
طلایی
١
نقره‌ای
٤
برنزی
٣٧
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٨٦٧
طلایی
٠
نقره‌ای
١٤
برنزی
٨
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
١٠١
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢,٥٩٢
طلایی
١
نقره‌ای
٣٠
برنزی
١٣
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم

همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی به پیام آشنایی بنوازد آشنا را

٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما