پرسش خود را بپرسید

«اگر ممکن بود چهار دندان مرا بکشند و دندان شاه خوب شود، حاضر بودم.»

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٣٣٥

 عبارت

 «اگر ممکن بود چهار دندان مرا بکشند و دندان شاه خوب شود، حاضر بودم.»

 بيانگر کدام صفت ناپسند است؟ 


 

٩٠ %

چاپلوسي

١٩ پاسخ
٠ %

بي دردي

٠ %

دروغ گويي

٩ %

رياکاري

٢ پاسخ
٩٢٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣١

٢٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢٨,٦١٥
طلایی
٥
نقره‌ای
٥٨١
برنزی
٣٠٥
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢,٦٧١
طلایی
١
نقره‌ای
٤
برنزی
٣٧
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢٦٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١١
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١٥,٤٩٤
طلایی
١
نقره‌ای
٧١
برنزی
٥٦
تاریخ
٤ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
٤ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٤ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش

گزینه ۴ صحیحه چون گوینده غایبه ....اگر ممکن بود ..حاضر بودم ..این میشه ریاکاری

٥٠٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٤٠
برنزی
٧
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١,٤٩٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٦
برنزی
١٣
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٦٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
١ ماه پیش

چاپلوسی یا به قول امروزی‌ها پاچه‌خواری یا بادمجان دورقاب چین

تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٥٢١
طلایی
٠
نقره‌ای
١٢
برنزی
٧
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٣٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢٢٢,٤٧٦
طلایی
٧٣
نقره‌ای
٩٥٨
برنزی
٩٩٦
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢,٦١٩
طلایی
١
نقره‌ای
٣١
برنزی
١٣
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما