پرسش خود را بپرسید

معنی عرضه دادن در جمله زیر

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
١٥٨

هرکه از خدا حاجت طلب کند،   بدون آنکه نزد حق یاد کند و عرضه دهد حق آن را برآرد. معنی عرضه دهد اینجا یعنی چه

٦٦٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢١

٧ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

برکسی عرضه داشتن، یعنی بیان کردن، گفتن، اظهار کردن 

تاریخ
٢ ماه پیش

عرضه کند به معنی بیان کند اظهار کند میباشد

تاریخ
٢ هفته پیش

بیان کردن 

اظهار  کردن 

١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٣ هفته پیش

بیان کند نشان دهد  

٧١٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٧
برنزی
٢٢
تاریخ
٣ هفته پیش

عرضه دهد: عرض کند، اظهار کند، بیان کند، ارائه دهد، بگوید

معنی متن فوق:

هر کس از خدا  حاجتی بخواهد، بدون آن که آن شخص به درگاه خدا یاد کند و حاجت را اظهار کندو بگوید، خداوند آن حاجت و خواسته را برآورده می‌کند.»

منبع:گنج حکمت: آفتاب جمال/فیه ما فیه؛ مولوی

٢,٥١٠
طلایی
١
نقره‌ای
٦٥
برنزی
٧٨
تاریخ
٢ ماه پیش

نمودن،پیش نهادن،اشکار کردن،نشان دادن،

١٢,٣٩٥
طلایی
١٠
نقره‌ای
٤٢٤
برنزی
٢٠٤
تاریخ
٢ ماه پیش

منظور شاعر از عرضه دهد یعنی    پیشکشی  کردن (به درگاه خداوند)

١٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما