دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٥,٩٥٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٥٥
لایک
لایک
٢,٨٨١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١,٤٣١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
١٤٦
رتبه
رتبه در بپرس
٣٩٥
لایک
لایک
١٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ روز پیش
دیدگاه
٠

آقای پهلوان زاده تو توله درست آن است چون به سگ توله هم میگویند و در سبزوار و مزینان و داورزن و فرومد مرکز تمدن فرهنگ پارسی هستند و مردان بزرگ صاحب نا ...

تاریخ
١ روز پیش
دیدگاه
٠

سگیل وابله سگ درست آن است چون ویروسی است در بدن سگ که اگر به سگ مرطوب دست بزنی برآمدگی هایی در پشت دست به اندازه یک عدس بیرون میزند ومدت زیادی طول می ...

تاریخ
١ روز پیش
دیدگاه
٠

متوجه نشده ام من مرحوم دهخدا شعر زیبای فردوسی را چرا تحریف کرده من فکر میکردم بر اثر نشئه کاری و سهل انگاری با آن هماه امکانات که پهلوی به او داده بو ...

تاریخ
١ روز پیش
دیدگاه
٠

وگر تو شوی نزد انگشتگر از او جز سیاهی نیابی دگر حضرت فردوسی طوسی انگشتگر زغال ساز است در اصل چون گر پسوند پیشه نامه است مانند صنعتگر مسگر آهنگر رویگر ...

تاریخ
٢ روز پیش
دیدگاه
٠

شرار آتش و آهن گداخته و استعاره آن پاشید آب که نرمه نرمه قطره هایش بکسی برسد سینج یا سینچ در خراسان میگویند

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

٣ رأی
تیک ١٦ پاسخ
٤٢٣ بازدید

کسی میتونه یک بیت شعر برای  موضوع  "هر چی بکاری همونو بر میداری " مثال بزنه ؟

٢ ماه پیش
٠ رأی

از مکافات عمل غافل مشو
گندم از گندم بروید جو زجو
سعدی

گو بشتاب تو بکجا میدوی
بذری که پاشی همان بدروی
خودم مهرآشیان

١ هفته پیش
٣ رأی
٣ پاسخ
١٣٤ بازدید

لطفا زود بگید  من لازم دارم 

١ هفته پیش
١ رأی

قسمتی از داستان ساختن زین  به داستان  مارکوپلو به سرقت رفته و آنچه مسجل است  ساختن کجاوه و پالکی که خیلی نمیدانند و منم فراموش کرده ام شرح دهم  یک خبرنگار بی سواد پالکی را  نو ...

١ هفته پیش
٣ رأی
٣ پاسخ
١١١ بازدید

برای واژه ی " عصرانه " چه برابر و جایگزین " پارسی " پیشنهاد می کنید ؟ با اینکه این جایگزینی و برابر سازی کار و وظیفه ی فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی هست مشتاقم تا با شما دوستان در این باره هم اندیشی کنم  نکته:واژه ی پیشنهادی حتما پارسی باشد ! از پیشنهاد برابر های عربی ، انگلیسی فرانسوی و... خودداری فرمایید ...  با سپاس فراوان .

١ هفته پیش
٠ رأی

نمز دگری  یا اتندگری  است که اتن نوعی رقص و عبادت مقدس بود  و هنوز در افغانستان و کشمیر و بنگلادش  وپاکستان و قست پارسی هندوستان بر گزار میشود

١ هفته پیش
٣ رأی
١ پاسخ
٢٠٢ بازدید

واژه ای  دارای چندین   واج "ه"     به چم نزدیک به زیبای، یگانگی، گوهری، گنجگونگی،بزرگی و  ویژگی پیشنهاد دهید.  ( پارسی باشد؛ نیکو تر است.)  

١ ماه پیش
٠ رأی

درین دَرَگَه کِه گَهگَه  کُه  کَهُ کَه کُه شود ناگَه به امروزت مباش غَرِه  كِه  از فدای نِئِی  آگه درین درگه که گه گه کهُ که  کُه که شود  ناگه بامروزت مشو غره که ...

٣ هفته پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
٢٦٨ بازدید

معنی کلمه‌ی کلیله و دمنه چیه؟

٣ هفته پیش
٢ رأی

کلیله و دمنه  نام  دو روباهی است که وزیر سلطان جنگل شیر  بودند این  کتاب در زمانی نوشته شده که اوج بیداد استبداد بوده ونویسنده درد دل  مردم و انتقاد از پادشاه و درباریانش را ب ...

٣ هفته پیش