منو
تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣٠

علاوه بر ان که نام خاص است ومعنی الگوی آبا یعنی پدران را میدهد معنی زیبای جمع آبادی ها را در لاتین میدهد چون ادات وادوات جمع فرهنگها هنوز مشترک است م ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

ویروس پنومونی و عفونت حاد ریوی است که پیش از سال 2020میلادی در چین روی ان دقت زیادی صورت گرفت چون با بیشتر انتی بیوتیک های موجود سازگاری و مصونیت پید ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٩

کوس شعر=چون هنگام اعلان خبر یا مجازات مجرمین کوس میزدند شاعران در باری در پای کوس مدح شاعرانه میخواندند چون حاکم و پادشاه لایق مدح نبودند مردم به ان ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
-١٠

سلام=تسلیم این معنی هایی که در بالا برای سلام شرح داده اند اصلا در سلام وجود ندارد و خود قران این واژه را تفسیر نموده در ایه ۵۶ احزاب میفرماید یسلمو ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٥

ابادیس= تمام ابادی ها کل جهان تمام شهر هاوبلدها تمام ولایات

پیشنهاد
٢١

بسم الله قاصم الجبارین اصلا ایه نیست ومن گفتم که خداوند خیلی بالاتر از ان است که بنام خود فخر کند که در هم شکننده است این واژه در دعای افتتاح سندی که ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٧

واژگان عربی کلا پارسی میباشد چون اعراب بگواهی قران در جاهلیت محض بودند که شامل قوم کوچکی در شبه جزیره عربستان مابین سه تمدن ایران و روم و مصر در انزو ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

سلام نام آفریدگار هم هست چون او سلام و سلیمان مطلق است و سلیمان هم از این واژه اشتقاق یافته چون همه از جن و انس و حیوانات و باد تسلیم اوبود که نامش ش ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

یاسمن=یاس من شاعرانه بوده مثال بیتی از خودم سبزه رویی که بدوش سبزه ناز سمن است مشکبو رایحه از عطر خوش یاس من است

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٣

کوس سحر=طبل سحری خوردن ماه صیام ماه مبارک رمضان

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

کوس=طبل بزرگ دهل اعلام

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٧

اغماض=پنهان کردن حقیقت

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٢

سپاس=معادل اهدنا صراط المستقیم است یعنی برو که گمراه نگردی و همیشه پندار و رفتار و کردار تو نیکو باشد پس دعای زیبایی در اوستا میباشد که تقریبا برابر ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٥

اغماض=گویانکردن مشاهدات و مشاهده ها

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

وقتی انسان گزینش و انتخاب دگری ندارد ناگزیر است و این واژه در اصل یک انتخاب تک گزینه ای می باشد انتخاب تحمیلی مانند ازدواج ناگزیر

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٥

مستدام=پایدار پارسی است و این واژه هرگز پاینده نمیباشد چون منوط به حیات است پس معنی هم خانواده خودش از عربی همان ادامه دار و دائم است و عزیزان فرهنگ ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٤

قرنطینه=کورانتینو واژه ایتالیایی است که از چهله یا چله نشینی پارسی یا چهل شبانه روز دعای حضرت مسیح آمده و اقتباس یا انشقاق یافته است و مخصوص مبتلایان ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٣

ثروتمند و دولتمند بخشنده

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٥

جسد

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٥

مدت صد روز بعداز طلاق زن است که در این مدت نفقه هم تعلق میگیرد و هنوز طلاق معلق وتعلیق است بعداز صدروز چنانچه زن حامله نباشد طلاق قطعی میشود

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٣

جدّی=کوشا ودراصل این واژه از جواد اشتقاق یافته و کسیکه در کاری بخشندگی و ازخود گذشتگی نشان دهد جِدّی می نامند چون جواد یعنی بخشنده و دارای جود و اینگ ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٠

سپاس =دعاخیر اوستایی است

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٤

دو خواسته از طرفین دعوی که هردو به حق بوده و بر محکمه محرز شده و حکم صادر گردیده وقتی طرفین از خواسته های به حق خود میگذرند در عرف قضا میگویند تهاتر ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
-١٥

کرونا از نام های قدیم پارسی مندرج در شاهنامه و نام مشاور افراسیاب است که چهره زشت کریه داری داشت و به تقاضای چنان فرد کریه رو که از کراهت و اکراه اشت ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
-١٧

کرونا=زشت و کریه و نفرت انگیز و لذا ساز کرنا را به خاطر انکه در عزا و غم مینواختند بلند و طویل زشت بد صدا و بد نفیر بر عکس سرنا است

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١١

اغماض شهود=شاهدی که از شهادت خود داری میکند

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١١

گشتاور همان چرخشگر خودمانی وپارسی ناب خودمان است واین واژه ارمغان فرهنگستان ما می باشد که برای خودش می بافد جهان مترقی دنبال واژگان زود فهم ودرک الاد ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٠

خوشه پروین و که بر گرد ستاره نورانی خوشه پروین جمع شده اند

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٠

لقب مبارک محمد ابن علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمدابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابوطالب امام نهم شیعیان و یگانه فرزند پسر امام رضا که لقب تقی و پرهیزگا ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١١

جواد=با جود با سخا بخشنده جدی و کوشا جواد=مرکب جدی و کوشا و دونده و پیشتاز با جدیت

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

الله = آفریدگار الله جل جلال نام اعظم آفریدگار است و تمام نام های دیگر خداوند از این سرچشمه میگیرند و به معنی بی همتا وربی مانند هم هست لدا معنی بسم ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١١

بایتی داس بزرگی که مردان دروگر چست و چالاک با آن در گندمزار درو میکنند و لذا بایتی برای درو جو مناسب نیست چون خوشه انرا می ریزد

پیشنهاد
٣

بنام آفریدگارِ پروردگار وآمرزگار متاسفانه در هزارو چهارصدسال این آیه شریفه مترجمان ما اشتباه ترجمه کرده اند تا اینه من در اوایل انترنت اننرا در وبلاگ ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١١

کرت کشاورزی که با زاله ای که با پنجه در قدیم و اکنون با اداوات کشاورزی که پلکش نام دارد مزرعه را کرت کرت یا خویر خویر میکنند

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٠

در اصل دهن حفره قنات است ولی بر اثر تخفیف و گذشت زمان شده دهن فره جایی که مظهر قنات است و اولین جایی است که اب قنات از ان خارج میگردد.

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٠

نامی پسرانه از عهد باستان

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

مهلا مهلا عزیزم =یواش یواش عزیزم

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

پیروز و یاور هم هست هلمن ناصر ایا کسی یاور من هست

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

گل خوش عطر و بویی که به رنگهای سفید و زرد و قرمز در ایران دیده ایم ولی بیش از صد گونه انواع و اقسام دارد

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

پیاز=پی که به معنی ریشه است. و یاز که به معنی رشد است یعنی میوه ریشه مانندی که مایه یاز و رشد و نمو میشود

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

اغماض= نادیده گرفتن نیکی و نکویی و خوبی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
-٢٢

کرونا=کرنا نوعی ساز بادی مخصوص نفیر شکست یا کشته شدن سردار و یا عقب نشینی بود و ساز غم و غصه است

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٠

توشیح = همان تنفیذ حکم و انتخاب ان مقام توسط مقام بالاتر می باشد

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٠

سلطان= شخصی که بر سرزمین وکشوری تسلط یافته وبر مردمش حکومت میکند سلطان وسیله تسلط هم هست که در مسلط اوردم

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

هیچکدام از معنی های بالا نیست بلکه عشوه عیش را به بازی و تمسخر گرفتن است ولی چون عشوه طالب و مطلوب عاشق و معشوق بوده نکو برداشت گردیده است مثلا هیچ ف ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

توشیح=امضاء پادشاه که معمولا بر احکام برحسب بزرگ منشی بجای ذیل نامه بر حاشیه ان بود بحای توضیح بر حسب احترام توشیح گفته اند یعنی حاشیه زینت گردیده به ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

اغماض=استکاف ورزیدن از بیان حقیقت

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

متهم=کسیکه فعل خلافی باو نسبت داده شده و یا بر اثر جرمی تحت پیگرد قرار گرفته ولی هنوز جرم ثابت نشده چنانچه جرم ثابت ومحرز شود مجرم و متخلف است ولی کن ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

سلطان در مذهب تشیع نام مونث است ولی در اهل سنت نام مذکر می باشد

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

معاوضه کالا به کالا حزالی شده خبرگان