پرسش خود را بپرسید

معنی واژه و عبارت

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
٢٤٥

با درود

در قابوس نامه اومده:

...و اگر کسی  گناهی کند از خویشتن اندر دل عذر او بخواه که او آدمی است ...

از خویشتن اینجا چه معنی ای میده  معنی‌ای که  با مفهوم عبارت سازگار باشه

٧ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

درود 

میگوید در   دل از خود بخواه   که او را عفو  کند یا خود را راضی کن  که  به حقیقت او را ببخشد

١٣,٤٨٩
طلایی
١١
نقره‌ای
٤٣٣
برنزی
٢٠٨
تاریخ
٥ ماه پیش

از خویشتن در اینجا به معنی  با تمام وجود  و از ته دل  است.

از خویشتن در دل عذر  او بخواه 

یعنی

از ته دل و در خلوت خودت، براش طلب مغفرت کن.
٢١,٧٢٧
طلایی
١١
نقره‌ای
١٤٠
برنزی
٢٣٩
تاریخ
٣ ماه پیش

از چه کسی تمنای عفو می‌شود داشت ؟ از قاضی یا کسی که قضاوت می‌کند و عقوبت تعیین می‌کند.اینجا  منظور همان وجدان یا قوه قضاوت شخص می باشد.  

١,٠٩٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٦
برنزی
١٧
تاریخ
٣ ماه پیش

کل پارا گراف این است :((ای پسر، بدان و آگاه باش و به هر گناهی مردم را مستوجب عقوبت مدان و اگر کسی گناه کند از خویشتن در دل عذر گناه او بخواه، که آدمی است و نخست گناه آدم کرد))

یعنی به وجدان خودت مراجعه کن و خودت را به جای او بگذار ؛  و این محتمل است  مثل او خودت هم مرتکب گناه شوی.زیرا انسان از گناه کردن بری نیست . به زبان امروزی (( قبل از اینکه او را مجازات کنی کمی با خودت اندیشه کن و کلاه خودت را قاضی کن و خودت را به جای او بگذار و بعد قضاوت کن ))

٦٦٨,٧٨٦
طلایی
٤٣٨
نقره‌ای
١٥,٦٨٨
برنزی
٨,٤٩٤
تاریخ
٥ ماه پیش

یا خویشتن را راضی به بخشیدن او کن

١٣,٤٨٩
طلایی
١١
نقره‌ای
٤٣٣
برنزی
٢٠٨
تاریخ
٥ ماه پیش

خودت از طرف او از خدا عذرخواهی کن

٢,٨٤٢
طلایی
١
نقره‌ای
٣٥
برنزی
١٤
تاریخ
٥ ماه پیش

با سلام 

به نظر بنده منظور این است که اگر دیدی کسی گناهی کرد از طرف خودت و پنهانی برای او طلب آمرزش کن ( از خدا عذرخواهی کن )

٢,٨٤٢
طلایی
١
نقره‌ای
٣٥
برنزی
١٤
تاریخ
٥ ماه پیش

پاسخ شما