پرسش خود را بپرسید

کدوم کلمه ی پرسشی درسته ؟

تاریخ
٢ هفته پیش
بازدید
٥٦

_______is your favourite food?

٠ %

Which one

١٠٠ %

What

٦ پاسخ
٠ %

Which

٠ %

How

١,٦٥٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٨٩

٧ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٣٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٦
برنزی
٧
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣,٧١٥
طلایی
٢
نقره‌ای
٤٢
برنزی
١٨
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٦,٩٩٣
طلایی
٨
نقره‌ای
١٤٨
برنزی
٦١
تاریخ
٢ هفته پیش

گزینه ی دوم درست است

١٠٢,٠٠١
طلایی
١١٢
نقره‌ای
٢٣٢
برنزی
٣٠٤
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم

غذای مورد علاقه شما چیست؟

١,١٥١
طلایی
٠
نقره‌ای
٢١
برنزی
٨
تاریخ
٢ هفته پیش

پاسخ شما