پرسش خود را بپرسید

معنی دِماغ در شعر یک دسته گل دِماغ پرور از خرمن صد گیاه بهتر

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
١,٨٢٢

معنی دِماغ پرور 

٩ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

دِماغ بمعنی مغز هست  و دَماغ بمعنی بینی.

دِماغ پرور هم  معنی چیزی که باعث تحریک فکر و پرورده شدن مغز را میشود را میدهد. 

بعید میدونم شاعر اینجا کاری ب عطر و بو داشته باشه.

٣٠٩
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٣
تاریخ
٢ ماه پیش

دِماغ پرور یعنی چیزی که تو را سر ذوق می آورد.

در اینجا به معنی خوشبو‌ و‌ عطرآگین است.

٢١,٧٢٧
طلایی
١١
نقره‌ای
١٤٠
برنزی
٢٣٩
تاریخ
٣ ماه پیش

در اینجا علاوه بر خوش بویی معنی برانگیزنده فکر و ذهن هم از شعر بر می آید. یعنی یک علتی که باعث تشویق و روحیه دادن و برانگیختن اراده وذهن شده وباایجاد سرحالی و سبک بالی زمینه ساز اعمال و افکار درست بعدی باشد.  

١,٠٩٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٦
برنزی
١٧
تاریخ
٣ ماه پیش

گل دماغ پرور  خوش بو کننده مشام  جان

دماغ پرور    ، تازه و راست کننده جان  و  اندیشه

١٣,٢٤٣
طلایی
١١
نقره‌ای
٤٣٣
برنزی
٢٠٦
تاریخ
٥ ماه پیش
دِماغ معادل فارسی دماغ پرور معادل فارسی دماغ است ،معنای ذوق و حوصله و تمایل و.... می دهد.پرور :  اسم است و به آخر واژه های زیادی در فارسی اضافه می شود به معنای پرورنده و پروراننده ، (صفت فاعلی)

صفت فاعلی از آن نمونه صفت‌های بیانی است که معنای فاعلیت را در خود دارد و معمولا بر کننده کار یا دارنده معنی دلالت می‌کند یا آن که مفهوم انجام عملی را به موصوف (اسم) نسبت می‌دهد. صفت فاعلی از صفت‌های ترکیبی است به این ترتیب همواره یکی از ساختارهای مشتق، مشتق-مرکب یا مرکب دارد.

بنابراین   در   یک دسته گل دماغ پرور :

چون گل به صورت ذاتی خوشبو و معطر است  بیان کننده  

است  یعنی دسته گلی که مشام جان و مغز را نوازش می دهد. مایه لذت و حظ و آرامش  مغز و اعصاب

٢,٠٧١
طلایی
٠
نقره‌ای
٧٨
برنزی
٣٢
تاریخ
٥ ماه پیش

معطر و خوشبو

تاریخ
٥ ماه پیش

دماغ به معنی مغز است اما ترکیب دماغ پرور یعنی خوشبو ، معطر

١٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٤
تاریخ
٥ ماه پیش

در این بیت ذوق  هم میتواند باشد

١٣,٢٤٣
طلایی
١١
نقره‌ای
٤٣٣
برنزی
٢٠٦
تاریخ
٥ ماه پیش

درود دماغ همان مغز است

١٣,٢٤٣
طلایی
١١
نقره‌ای
٤٣٣
برنزی
٢٠٦
تاریخ
٥ ماه پیش

پاسخ شما