پرسش خود را بپرسید

"ورطه" در مصرع " خواست کزان ورطه قدم درکشد"

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
٤٧٢

معنی کلمه "ورطه" 

در مصرع 

" خواست کزان ورطه قدم درکشد"

٨١٨
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢٣

١١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

معنی میشه منطقه  یا جا

تاریخ
٦ ماه پیش

مهلکه

هنگامه

موقعیت خطرناک

وضعیت بغرنج

٨٧٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٦٣
برنزی
٧٠
تاریخ
٣ هفته پیش

مهلکه

گیر و دار

بزنگاه

حادثه

گرفتاری

٨٧٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٦٣
برنزی
٧٠
تاریخ
١ ماه پیش

دردسذ

مهلکه

البته دوستانی هم  که به مکان  و منطقه اشاره کردند  نظرشون درسته

٣٠,٥٧٩
طلایی
٧
نقره‌ای
٥٨٨
برنزی
٣٢٤
تاریخ
١ ماه پیش

مهلکه معنای صحیحی است.

تاریخ
٢ ماه پیش

دراینجا معنای مهلکه  میدهد

تاریخ
٢ ماه پیش

موضوع، میدان، قسم، راه ونیز مکان و راهی که ورود به آن مخاطره آمیز است.  

١,٠٩٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٦
برنزی
١٧
تاریخ
٥ ماه پیش

ورطه مکانی که امکان مرگ داشته باشد

تاریخ
٦ ماه پیش

زمینه، حوزه، موضوع 

١٢,٩٧٢
طلایی
١
نقره‌ای
٧٤
برنزی
١٤٧
تاریخ
٦ ماه پیش

خواست که از آن مهلکه دور شود.

ورطه به معنای مهلکه ،جای بد،منجلآب

٦١٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
٨
تاریخ
٦ ماه پیش

معنی: خواست تا خود را از آن مهلکه و حادثه نجات دهد.

ورطه به معنی گرداب ،مهلکه

١٨,٦٢٠
طلایی
٦
نقره‌ای
١٩١
برنزی
١٢٢
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما