پرسش خود را بپرسید

"ورطه" در مصرع " خواست کزان ورطه قدم درکشد"

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
٢٨٣

معنی کلمه "ورطه" 

در مصرع 

" خواست کزان ورطه قدم درکشد"

٣٥٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢٠

٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

معنی میشه منطقه  یا جا

تاریخ
٣ ماه پیش

موضوع، میدان، قسم، راه ونیز مکان و راهی که ورود به آن مخاطره آمیز است.  

تاریخ
١ ماه پیش

ورطه مکانی که امکان مرگ داشته باشد

تاریخ
٢ ماه پیش

زمینه، حوزه، موضوع 

١١,٢١٨
طلایی
١
نقره‌ای
٣٩
برنزی
١١٧
تاریخ
٢ ماه پیش

خواست که از آن مهلکه دور شود.

ورطه به معنای مهلکه ،جای بد،منجلآب

٥٤٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
٨
تاریخ
٣ ماه پیش

معنی: خواست تا خود را از آن مهلکه و حادثه نجات دهد.

ورطه به معنی گرداب ،مهلکه

١٧,٩٤٠
طلایی
٦
نقره‌ای
١٨٦
برنزی
١١٥
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما