برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

منیره پورصالحی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 توانایی پرداخت بدهی ١٣٩٩/٠٧/١٠
|

2 a stacklike structure in plant chloroplasts that contain chlorophyll; the site of photosynthesis ١٣٩٩/٠٦/٣٠
|

3 The liquid enclosed inside the vacuole of a plant cell. ١٣٩٩/٠٦/٣٠
|

4 بانک و مؤسسه مالی معتبر بین‌الملی است، که در سال ۱۶۹۰ میلادی توسط جان فریمه تأسیس شد. دفتر مرکزی بانک بارکلیز در شهر لندن، بریتانیا قرار دارد. این ب ... ١٣٩٩/٠٦/١٣
|

5 بلاک چین یک نوع سیستم ثبت اطلاعات و گزارش است. تفاوت آن با سیستم‌های دیگر این است که اطلاعات ذخیره‌شده روی این نوع سیستم، میان همه اعضای یک شبکه به ا ... ١٣٩٩/٠٦/١٢
|

6 در امنیت رایانه‌ای جعبهٔ شنی (به انگلیسی: Sandbox) یک سازوکار حفاظتی برای جدا نگاه‌داشتن بعضی نرم‌افزارهای در حال اجرا در آن واحد با دیگر نرم‌افزارها ... ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

7 to deal with someone or something in a very firm or strict way and refuse to change your opinion or decision. ١٣٩٩/٠٥/٢٨
|

8 (idiomatic) To understand; to interpret correctly ١٣٩٩/٠٥/٢٨
|

9 با کمال تعجب ١٣٩٩/٠٥/٢٤
|

10 بازنگری ١٣٩٩/٠٣/١٤
|

11 the quality in a sound of being deep, full, and reverberating ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

12 (در روانشناسی) منزوی ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

13 نوعی صمغ به نام صمغ خرنوب ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

14 فرآیند بچ یا غیرمداوم (در صنایع غذایی و شیمی) ١٣٩٩/٠٢/١٨
|

15 گردش
گشت و گذار
سفر تفریحی
تفریح
١٣٩٩/٠١/٢١
|

16 a piece of paper with an adhesive strip on one side, designed to be stuck prominently to an object or surface and easily removed when necessary. ١٣٩٩/٠١/٢١
|

17 تسلط ١٣٩٨/١١/٠١
|

18 پایه و اساس اعتقادی ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

19 را اندازی خودکار ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

20 برشته کردن، بو دادن ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

21 growing rapidly as a balloon ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

22 (در زمین اسبدوانی و غیره) جایگاه سر پوشیده (که معمولا رستوران نیز مجاور آن قرار دارد) ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

23 فسخ قرارداد ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

24 اهرم
١٣٩٨/١٠/٠٦
|

25 گشتاور پیچشی ١٣٩٨/١٠/٠٣
|

26 نمونه سازی
١٣٩٨/٠٩/٢٩
|

27 چند جسمی.
(multibody dynamics در مکانیک به معنی دینامیک چند جسمی )
١٣٩٨/٠٩/٢٨
|

28 غوطه ور کردن ١٣٩٨/٠٩/٠٦
|

29 سلول های کبدی ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

30 گرسنه نگهداشتن ، خوراک نخوردن ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

31 پیشمعده در دستگاه گوارش طیور . این عضو بین چینه دان و سنگدان واقع شده است ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

32 مرغهای تخمگذار ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

33 متابولیسمی،قابل سوخت و ساز ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

34 مرغ مادر ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

35 آبخوری ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

36 در پزشکی: گرد شدگی ، تبدیل به ذرات شدن ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

37 مه پاشی (در دامپزشکی) ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

38 مقابله کردن ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

39 public body نهاد عمومی ١٣٩٨/٠٨/٢٥
|

40 در دامپزشکی اشاره به مرغی که تخم میگذارد ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

41 شبه نرماده ١٣٩٧/٠٣/٠٩
|

42 دل درد(عامیانه) ١٣٩٦/١١/٠٨
|

43 negatively ١٣٩٦/١٠/٢٤
|

44 رفتار خشونت آمیز ١٣٩٦/١٠/٢٢
|

45 دستگیر شد ١٣٩٦/١٠/١٩
|

46 آب مقطر ١٣٩٦/١٠/١٨
|

47 sounds ١٣٩٦/١٠/١٨
|

48 به مرور زمان ١٣٩٦/١٠/١٢
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 drinker
• I'm a tea drinker really - I don't like coffee.
• من یک چای خور واقعی هستم، قهوه دوست ندارم
١٣٩٨/١٠/٢٩
|