منو
دکتر منیره پورصالحی

دکتر منیره پورصالحی

عضو از ٥ سال پیش
امتیاز کل
١٠,٩٣١
لایک
١,١١١
لایک
دیس‌لایک
١٠٧
دیس‌لایک
رتبه کل
٣٠٨
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٠,٩٣١
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٣٠٨
لایک
لایک
١,١١١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٠٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٤٦

رفتار خشونت آمیز

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٢٥

negatively

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٥

sounds یعنی به نظر رسیدن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣٣

گردش گشت و گذار سفر تفریحی تفریح

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٧

فرآیند بچ یا غیرمداوم ( در صنایع غذایی و شیمی )

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٣ سال پیش
متن
I'm a tea drinker really - I don't like coffee.
دیدگاه
٢

من یک چای خور واقعی هستم، قهوه دوست ندارم

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.