پیشنهاد‌های منیره پورصالحی (٢٣٩)

بازدید
٤٥
تاریخ
٤ هفته پیش
پیشنهاد
٠

اصطلاح to win all the prizes that are available Be completely successful; gain everything

تاریخ
٤ هفته پیش
پیشنهاد
٠

a very large area of sea surrounded on three sides by a coast ( e. g. Persian Gulf ) an important difference between the ideas, opinions, or situat ...

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

a silly or stupid person The egg of a louse, may infest hair

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

launch ascend

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

Moving or tending upward; directed at or situated in a higher place or position - To elevate or improve one's social, political, and or financial po ...

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

respect for or a good opinion of someone to admire someone or something

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

annoyed or complaining behaviour

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

to be the father of to cause

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

an open area of hills covered with rough grass

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

جذب و استخدام و به کارگیری افراد در خدمت یک گروه یا تیم to persuade someone to work for a company or become a new member of an organization, especial ...

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

the smallest number of people needed for a business or organization to operate

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

have an argument

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

if two people split up, they end their relationship

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

argue with sb بحث و مشاجره کردن در حد قطع یک رابطه

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
١

a stone or post at the side of the road that shows the distance to various places, especially to the nearest large town سنگ یا نشانی در کنار جاده که ...

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
١

An inchstone could be a half birthday, a lost tooth or the first time a kid puts on their shoes without help. It's about the small steps in developme ...

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
١

confused not well organized or giving importance to unexpected things سردرگم گیج، مغشوش، آشفته ، اهمیت دادن به چیزهای غیر منتظره

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
١

( adjective ) very nervous and easily upset

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

( informal ) nervous and worried, especially because you are frightened or guilty

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

Community pharmacy is a type of pharmacy that is typically located in a retail setting, such as a drugstore or grocery store. Community pharmacists w ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

سیالوره، زیاد شدن بزاق

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

سندروم خشکی چشم

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

بروندادهای پژوهشی

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٢

پزشکی: حجم مجموعه سلول های متراکم

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

استرس محیطی : در مدل بیماری پذیری - استرس در حوزه آسیب شناسی روانی به عامل استرسی گفته می شود ( اعم از زیست شناختی یا توان شناختی ) که همراه با بیمار ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پودر پر

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

برگشت به حالت طبیعی

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
١

در ژنتیک دورگه/هیبرید شدن زنجیره DNA یا RNA ، باز ریخت ، تابکاری ، آنیلینگ

پیشنهاد
٠

کسی را آزاد گذاشتن کسی را به حال خود گذاشتن و یا کسی را به خود واگذاشتن

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

اصطلاح است به معنی extremely loudly

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

فروش کالاها یا دارایی ها با قیمت های بسیار با تخفیف در اصل به فروش تخفیفی کالاهایی اطلاق می شود که در اثر آتش سوزی آسیب دیده اند. در حال حاضر بیشتر ب ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

بیش از حد بزرگ برای ورشکستگی یا زیادی بزرگ برای ورشکسته شدن فیلم Too Big to Fail هم به معنی "بزرگتر از آن که ورشکست شود" به کارگردانی کرتیس هنسن س ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

توافقنامه بازل موافقتنامه نظارت بانکی است که توسط کمیته بازل نظارت بر بانک ها ( BCBS ) تنطیم شده است. این کمیته که مقر آن در بانک تسویه بین المللی ( ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

در رشته مهندسی کامپیوتر و آی تی به معنی "مسئله شاره" است

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

در علوم اقتصاد و رشته ریاضی و آمار به معنی "تراگردی" می باشد

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

توزیع دم کلفت دم کلفت در علم آمار و احتمالات به دسته ای از توابع توزیع احتمال اطلاق می شود که کشیدگی بزرگی دارند. در چنین تابعِ توزیعی، مقادیری که از ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

اسناد سیاسی این اسناد جزئیاتی از قراردادها و تهعدات دولت ها در جریان روابط سیاسی خود با دیگر نهادها و کشورها هستند. از این اسناد به عنوان راهنماهای ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

فراوانی متراکم، فراوانی کومولاتیو ، فراوانی تجمعی، فراوانی جمعی ، فراوانی تراکمی ، فراوانی آمیخته

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

فراوانی نسبی ، تواتر نسبی

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

مرز پارتو یا جبهه پارتو

پیشنهاد
٠

بهینه سازی خطی عدد صحیح

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
١

بردار مشخصه ، بردار خاص

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
١

سیستم های سایبری - فیزیکی که شامل اشیایی هستند که در آنها نرم افزارها و وسایل الکترونیکی جاسازی شده که با یکدیگر یا از طریق اینترنت برای ایجاد یک سیس ...

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

وقتی در مورد بیمار استفاده میشود به طور کلی به" ایست قلبی" اشاره دارد he is coding یعنی قلبش داره از کار میفته ( داره میمیره )

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٢

1. زمین زدن کسی با برخورد کردن به آن 2. کسی را به شدت تحت تأثیر قرار دادن

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

بی فرجام

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
١

بی سر و صدا جایی رو ترک کردن ( leave quietly ) مترادف این کلمه: sneak away sneak off sneak out steal away

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
١

عامل اصلی

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

کشسانی، دارای خاصیت فنری