ترجمه‌های منیره پورصالحی (١)

بازدید
٣٧
تاریخ
٤ سال پیش
متن
I'm a tea drinker really - I don't like coffee.
دیدگاه
٣

من یک چای خور واقعی هستم، قهوه دوست ندارم