مدال‌های منیره پورصالحی

بازدید
٢٣
امتیاز کل
١٨,٢٤٢
کل مدال ها
٣١٢
طلا
٦
نقره
١٨٨
برنز
١١٨
نوع مدال

هر ٢٠ پاسخ صحیح

٥
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

١