پرسش خود را بپرسید

معنی فارسیش چیه کی میدونه🥺

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٨٠٢

من سنی عومور بویو سئوجم سنه قووشماسام دا یعنی چی کسی میدونه معنی فارسیش چی میشه

٩٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣

١٧ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

یعنی من تو رو تو تمام عمرم دوستت دارم یا خواهم داشت

تاریخ
٢ ماه پیش

من تو را کل عمرم دوست دارم حتی اگه به تو نرسم

تاریخ
٢ ماه پیش

معنی: من تورا تا اخر عمر ام دوست خواهم داشت کلمه دوم معنی و وجود نداره! شاید شما اشتباه تایپ کردید.

١٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ ماه پیش

اگر به تو ملحق نشوم در طول عمرم اینگونه تورا دوست خواهم داشت

١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ ماه پیش

من تا عمر دارم  تو را دوست خواهم داشت  حتی اگر  به تو نرسم

١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ ماه پیش

یعنی من تو رو تا آخر عمرم دوست خواهم داشت حتی اگه بهت نرسم !

تاریخ
٢ ماه پیش

من تا آخر عمرم تورو دوست خواهم داشت ، حتی اگه بهت نرسم !

١٤١
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٤
تاریخ
٢ ماه پیش

من تمام عمرم  دوستت خواهم داشت حتی اگه به تو نرسم

تاریخ
٢ ماه پیش

معنیش میشه من تا آخر عمرم تورو دوست خواهم داشت حتی اگه بهم نرسیم

تاریخ
٢ ماه پیش

تا عمر دارم دوستت خواهم داشت اگه اگر بهت نرسم

تاریخ
٢ ماه پیش

ترجمه می شود: من تا عمر دوست خواهم داشت هر چند به ات نرسم.

تاریخ
٢ ماه پیش

یعنی:

من تورو تمام عمرم دوست خواهم داشت حتی اگر به تو نرسم

١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٢ ماه پیش

تا آخر عمرم عاشقت میمونم حتی اگه بهت نرسم

١٨,٥٩٠
طلایی
٦
نقره‌ای
١٩١
برنزی
١٢٢
تاریخ
٢ ماه پیش

يعني تا آخر عمر تورو دوست خواهم داشت حتی اگه بهت نرسم

تاریخ
٢ ماه پیش

درود و احترام

معنای این عبارت به ترجمه‌ی کامل فارسی می‌شود:

 تو را تاهمیشه دوست خواهم داشت حتی اگر  نتوانم به وصال تو درآیم

تاریخ
٢ ماه پیش

من تورو تمام عمرم دوست خواهم داشت حتی اگه بهت نرسم 

١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ ماه پیش

یعنی من تورو تا اخر عمرم دوست خواهم داشت حتی اگر وصالی نباشد!

١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما