پرسش خود را بپرسید

گلین بیزه تورش گلدی یعنی چی

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
٢٥٧

گلین بیزه تورش گلدی

 یعنی چی 

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

دو معنی دارد باید در جمله فهمید اول : عروس به ما ترش آمد یعنی از عروس خوشمان نیامد / دومی یعنی عروس همراه و هم مسیر ما شد ،، عروس به تبار ما پیوست و با ما هم قطار شد 

٤١
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤
تاریخ
٥ ماه پیش

معنی ترش تو زبون ترکی دوتا معنی میده یکی سمت وجهت دویکی هم مسیر شدن همسفر شدن معنی عبارت عروس همسر ایل تبار ماشد

تاریخ
٥ ماه پیش

این جمله ترکی است  

ترجمه لفظ به لفظ:

عروس  برای ما ترش است

ترجمه مفهومی:

از عروس خوشمان نیامده

٢٩,٩٠٥
طلایی
٦
نقره‌ای
٩٦
برنزی
١٠٢
تاریخ
٥ ماه پیش

پاسخ شما