پرسش خود را بپرسید

چوخ قشح یعنی چی

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
١٠٧

معنی کلمه چوخ قشح

١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

معنی  خیلی زیبا بودن رامی دهد به چیزی می گویند که دارای  ویژگی خاص است

١١
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٧
تاریخ
١ ماه پیش

چۆخ قَشَە، بە‌معنیِ "بسیار زیبا" است.

١٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما