دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣٢٧
رتبه
رتبه در دیکشنری
٦,٠٠٩
لایک
لایک
٢٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
١٢٠
رتبه
رتبه در بپرس
٦٣١
لایک
لایک
٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٥ ماه پیش
دیدگاه
١

به معنی دلخور کردن هم هست منبع بی بی سی when employers gut middle managers, everyone hurts.

تاریخ
٦ ماه پیش
دیدگاه
٠

پیشنهادی و ارائه شده همون جور که دوستمون فرمودند مثال: Students should prioritise academics but not ignore the full breadth of learning experiences o ...

تاریخ
٨ ماه پیش
دیدگاه
١

نداشتن حریم خصوصی lack of privacy

تاریخ
١١ ماه پیش
دیدگاه

دهان به دهان نقل شدن the methods pass down orally from mother to doughter منبع six minutes english

تاریخ
١١ ماه پیش
دیدگاه
٠

your best bet is to leave your car at the back of libarary

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

٤ رأی
تیک ١٣ پاسخ
٢,١١٤ بازدید

در کتابی نوشته بود  :روی ایوان قصر می ایستاد و به جهان فانیان در ان پایین نگاه میکرد   

٨ ماه پیش
١ رأی

منظور  مخلوقات فانی است.

٥ ماه پیش
١ رأی
تیک ٤ پاسخ
٣٢٣ بازدید

دوستان بغیر از in my opinion چی دیگه میشه مترادف این جمله بکار برد؟

٥ ماه پیش
٠ رأی

in my point of view

٥ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٤ پاسخ
١٦٨ بازدید

در بیت زیر کدام کلمه در مفهوم استعاری به کار رفته است ؟             متاعی که من رایگان دادم از کف            تو گر می توانی مده رایگانی

٦ ماه پیش
٢ رأی

 سلام کلمه متاع استعاره از عمر است. 

٦ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٤ پاسخ
١٦٨ بازدید

در بیت زیر کدام کلمه در مفهوم استعاری به کار رفته است ؟             متاعی که من رایگان دادم از کف            تو گر می توانی مده رایگانی

٦ ماه پیش
٢ رأی

 سلام کلمه متاع استعاره از عمر است. 

٦ ماه پیش
٣ رأی
تیک ١١ پاسخ
٤٩٨ بازدید

معنی کلمه "ورطه"  در مصرع  " خواست کزان ورطه قدم درکشد"

٧ ماه پیش
٠ رأی

ورطه مکانی که امکان مرگ داشته باشد

٦ ماه پیش