پرسش خود را بپرسید

در بیت زیر کدام کلمه در مفهوم استعاری به کار رفته است ؟

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
١٤٧

در بیت زیر کدام کلمه در مفهوم استعاری به کار رفته است ؟

            متاعی که من رایگان دادم از کف            تو گر می توانی مده رایگانی

١,١٩٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣٧

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
کلمه "متاع" در مفهوم استعاری به کار رفته است. در معنای واقعی، متاع به معنای کالا یا چیزی است که برای خرید و فروش عرضه می شود. اما در این بیت، شاعر جوانی را به کالایی تشبیه کرده است که باید قدر آن را دانست و از دست نداد. بنابراین، "متاع" در این بیت به معنای "جوانی" است.
٢٧,٣٧٢
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٢,٩٨٨
برنزی
١,٠٣٨
تاریخ
٤ ماه پیش

 سلام

کلمه متاع استعاره از عمر است. 

تاریخ
٤ ماه پیش

 سلام

کلمه متاع استعاره از عمر است. 

تاریخ
٤ ماه پیش

متاع  ،استعاره از جوانی 

١٢,٤٣٠
طلایی
١٠
نقره‌ای
٤٢٥
برنزی
٢٠٤
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما