پرسش خود را بپرسید

سوال از شاهنامه

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٩٨

 اسفندیار از کدام ناحیه بدنش آسیب پذیر بود؟

٠ %

پاشنه پا

٠ %

دست

١٠٠ %

چشم

٦ پاسخ
٠ %

بازو

٢,٩٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١٩
برنزی
٧٨

٨ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٦ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٨٥٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٤
برنزی
١١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٦٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١,٣١٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٤٩
برنزی
٣٥
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢١,٤٧٩
طلایی
١١
نقره‌ای
١٤٠
برنزی
٢٣٦
تاریخ
٢ ماه پیش

درود 

گزینه ۳ درسته. اسفندیار فقط از ناحیه چشم، آسیب پذیر بود

٨٨٧
طلایی
٠
نقره‌ای
١٤
برنزی
٨
تاریخ
٢ ماه پیش

گزینه سوم. اسفندیار از چشم آسیب پذیر بود و از همین راه کشته شد

٦٤,٣٨٣
طلایی
٤٨
نقره‌ای
٣٥٥
برنزی
٥٧١
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١٢,٥٣٩
طلایی
١٠
نقره‌ای
٤٢٨
برنزی
٢٠٤
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما