برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی باقری

علی باقری مدرک دیپلم خود را از دانشسرای تربیت معلم ابهر گرفته ام . سپس در دانشگاه ملی زنجان در رشته دبیری ادبیات فارسی ادامه تحصیل داده و مدرک کارشناسی اخذ نمودم و مدرک فوق لیسانس ادبیات فارسی را هم با مدل ۱۸.۹۲ از دانشگاه آزاد زنجان دریافت نمودم و علاوه بر آن در زمینه ی علوم کامپیوتر از جهاد دانشگاهی کسب مهارت نموده و در زمینه تعمیرات کامپیوتر و چاپگر و تعمیر لوازم برقی نیز مهارت دارم و اکنون دبیر بازنشسته آموزش و پرورش ناحیه ۱ زنجان هستم . در زمینه شعر هم فعالیت دارم برای خواندن اشعار بنده می توانید به وبلاگ زیر با عنوان شعر و ادبیات علی باقری مراجعه فرمایید.
http://alibagherie.mihanblog.com
هدف بنده از همکاری با لغت نامه
۱-اضافه کردن لغت های جدید که در لغت نامه هنوز وارد نشده است.
۲- اضافه کردن معانی جدید به لغت هایی که در لغت نامه بدان اشاره نشده با ارائه سند و مدرک

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 عفوني بودن (Infectiousness) :[پزشکی ] مشخصه اي از بيماري در زمينه سهولت نسبي انتقال به ميزبان هاي ديگر. يك بيماري منتشره از طريق ريزقطره (سرخك)، براي ... ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

2 طغيان (Outbreak) :[پزشکی ] مترادفي براي همه گيري. بعضي اوقات و در مواردي كه بخواهند اهميّت و يا شدت افزايش بيماري را دست كم بحساب بياورند، از اين واژ ... ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

3 عفونت‌زايي (Infectivity) :[پزشکی ] مشخصه اي از عامل بيماريزا مبني بر قابليتش در ورود، بقاء و تكثير در ميزبان.
1) يكي از مشخصه هاي عامل ...
١٣٩٩/٠٩/١٣
|

4 عامل عفوني (Infectious agent) :[پزشکی ]به يك موجود زنده اي (ويروس، ريكتزيا، باكتري، قارچ، تك ياخته و كرم انگلي)، كه قادر به ايجاد عفونت يا بيماري عفو ... ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

5 قاعده (Norm) :[پزشکی ] اين واژه داراي دو معني كاملا متمايز است:
1) "معمولي"، مثل محدوده اي كه دامنه فشار خون يك اجتماع در آن قرار گيرد ...
١٣٩٩/٠٩/١٣
|

6 عفونت فرصت طلب (Opportunistic infection) :[پزشکی ] عفونت در نتيجه زيستمندهايي كه به طور عادي به صورت همزيست زندگي مي‌نمايند و در نتيجه كاهش دفاع ايمن ... ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

7 قرنطينه مطلق يا كامل (Absolute or complete quarantine) :[پزشکی ] عبارتست از محدود كردن آزادي جابجايي آنهايي كه در معرض يك بيماري مُسري، قرار گرفته ... ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

8 قرنطينه (Quarantine) به محدويت فعاليت افراد و حيوانات سالمي كه در دوره نهفتگي يك بيماري مُسري در معرض آن قرار گرفته اند، قرنطينه گفته مي‌شود. اين اق ... ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

9 قرنطينه تعديل شده (Modified quarantine) :[پزشکی ] به محدوديت انتخابي نسبي آزادي حركت تماس ها گفته مي‌شود، كه معمولا بر اساس اطلاع يا تصور وجود اختلا ... ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

10 گندزدايي (Disinfection) :[پزشکی ]به كُشتن عوامل عفوني در خارج از بدن بوسيله تاثير مستقيم مواد شيميايي يا فيزيكي گفته مي‌شود. گندزداهاي قوي ممكن است ت ... ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

11 محيط (Environment) :[پزشکی ] آنچه كه در خارج از يك انسان ميزبان قرار دارد. محيط را مي‌توان به فيزيكي، زيستي، اجتماعي، فرهنگي و غيره تقسيم كرد كه هركد ... ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

12 مستعد يا حسّاس (Susceptible) به شخص يا حيواني گفته مي‌شود كه وقتي در معرض يك عامل عفوني خاص قرار مي‌گيرد مقاومت كافي در مقابل آن عامل بيماريزا براي ج ... ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

13 مراقبت بعد از عرضه (Postmarketing surveillance) مراقبتي كه بعد از صدور اجازه مصرف و توزيع عمومي يك دارو انجام مي‌گيرد تا اطلاعاتي در زمينه استفاده عم ... ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

14 مظنون (Suspect) :[پزشکی ] در برنامه هاي مراقبت و كنترل بيماري هاي مسري، مظنون و يا مشكوك به فردي گفته مي‌شودكه سابقه او و يا نشانه هايي كه بروز مي‌ده ... ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

15 ميزان كشندگي (Case fatality rate) :[پزشکی ] به صورت درصد از تعداد افراد تلف شده، در بين تمامي افراد مبتلا به آن بيماري در يك مدت مشخص، بيان مي‌شود. ا ... ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

16 ميرايي حول تولد (Perinatal mortality) از نظر لغت شناسي يعني مرگ هاي نزديك به زمان تولد، ولي در حال حاضر زمان آن به هفته بيست و هشتم حاملگي تا يك هفته ... ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

17 مطالعه مداخله اي (Intervention study) [پزشکی ]نوعي بررسي اپيدميولوژيك كه به منظور آزمون يك فرضيه در زمينه رابطه علّيتي انجام مي‌گيرد و طي آن در عامل ... ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

18 مطالعه پوشيده (Masked study) [پزشکی ] شرايطي كه به منظور جلوگيري از آگاهي شركت كنندگان از بعضي جنبه هاي مطالعه، مثل انتصاب به گروه هاي درماني و امثال ... ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

19 مطالعه غيرتجربي ـ بررسي (Nonexperimental Study, Survey) [پزشکی ]مطالعه اپيدميولوژيك در شرايطي كه در كار طبيعت دخالت نشده باشد. مطالعه تغييرات يا اخت ... ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

20 مقاومت (Resistance) :[پزشکی ] مجموع مكانيسم هاي بدن كه سدّي در مقابل حمله يا تزايد عوامل عفونتزا يا اثرات سوء فرآورده هاي سمّي آنها ايجاد مي‌كند، مق ... ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

21 مقاومت ذاتي (Inherent resistance) :[پزشکی ] عبارتست از وجود مقاومت در مقابل بيماري ها كه مستقل از پادتن ها و پاسخ هاي اختصاصي بافتي است، اين نوع مقاو ... ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

22 همه گير ـ همه گيري (Epidemic) :[پزشکی ] از ريشه يوناني epi به معناي بر روي و demos به معناي مردم. وقوع موارد يك بيماري، يك رفتار خاص بهداشتي يا وقايع ... ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

23 هرم جمعيتي (Population pyramid) :[پزشکی ] نمايه اي ترسيمي از تركيب سنّي جنسي جمعيت. هرم جمعيتي با محاسبه توزيع درصد يك جمعيت، هم از نظر سن و هم از ن ... ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

24 جوز شکستن و بخت آزمودن: مردم عادی آنقدر قدرت مالی نداشتند که بتوانند مثل امرا و وزرا و ثروتمندان از ستاره شناس و منجم استفاده کنند و بخت و طالع خود ر ... ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

25 در فرهنگ عامیانه بخصوص در مناطق ترک زبان آذربایجان پریدن عضلات و اعضاء بدن هر یک تعبیری داشت به عنوان مثال جستن سر نشانه زخم و شکستگی بود نظامی گفته ... ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

26 چرخ زدن :کنایه از دوره گردی ، آوارگی.
((گرد سر دولتيان چرخ ساز
تا شوي از چرخ زدن بي نياز))
(شرح مخزن الاسرار نظامی،دکتر برات زنجانی،۱۳۷۲،ص 4 ...
١٣٩٩/٠٩/١٣
|

27 در زبان ترکی به جان کندن " جان کَنیشلیک " گفته می شود . ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

28 چرب ریا :تظاهری مفید
((بخشش تو چرب ربائي که هست
نيست فدائي به جدائي که هست))
(شرح مخزن الاسرار نظامی،دکتر برات زنجانی،۱۳۷۲،ص 404 .)
١٣٩٩/٠٩/١٣
|

29 دعوی شمشیر خطیبی کردن :صفات ظاهری چیزی را داشتن و معنویت آن را نداشتن .
((پيش مغي دست صليبي مکن
دعوي شمشير خطيبي مکن))
(شرح مخزن الاسرار نظ ...
١٣٩٩/٠٩/١٢
|

30 شمشیر خطیب :شمشیری که برای جنگ نبود و خطیب هنگام خطبه خواندن به کمر می بست و جو تشریفات در آمده بود
((پيش مغي دست صليبي مکن
دعوي شمشير خطيبي ...
١٣٩٩/٠٩/١٢
|

31 دست صلیبی کردن :دست بر سینه گذاشتن سعدی گفته : به دست آهک تفته کردن خمیر / به از دست بر سینه پیش امیر
((پيش مغي دست صليبي مکن
دعوي شمشير خطيب ...
١٣٩٩/٠٩/١٢
|

32 تهی خیز بودن:کنایه از قناعت و خرسندی و خودساختگی
((چون دهن تيغ درم ريز باش
چون شکم کوس تهي خيز باش))
(شرح مخزن الاسرار نظامی،دکتر برات زنجان ...
١٣٩٩/٠٩/١٢
|

33 دهن ِتیغ :لبه ی شمشیر
((چون دهن تيغ درم ريز باش
چون شکم کوس تهي خيز باش))
(شرح مخزن الاسرار نظامی،دکتر برات زنجانی،۱۳۷۲،ص 404 .)
١٣٩٩/٠٩/١٢
|

34 علم انداخنن :تسلیم شدن
((اي بنسيمي علم افراخته
پيش غباري علم انداخته))
(شرح مخزن الاسرار نظامی،دکتر برات زنجانی،۱۳۷۲،ص 404 .)
١٣٩٩/٠٩/١٢
|

35 علم افراختن :اظهار وجود کردن
((اي بنسيمي علم افراخته
پيش غباري علم انداخته))
(شرح مخزن الاسرار نظامی،دکتر برات زنجانی،۱۳۷۲،ص 404 .)
١٣٩٩/٠٩/١٢
|

36 نوعی ماده طبیعی برای شستشو، چیزی مثل پودر لباسشویی کنونی . از نوعی علف که در مناطق شور رشد می کند به دست می آمد در زبان ترکی به آن چؤغان (چوغان زرد ) ... ١٣٩٩/٠٩/١٢
|

37 تاس :ظرف آب حمام ١٣٩٩/٠٩/١٢
|

38 در زبان ترکی به داس اوراق یا اوراقی گفته می شود . ١٣٩٩/٠٩/١٢
|

39 کتقچق : چوبی که برای شستن لباس به کار می رفته است .(واژه ی قدیمی ) ١٣٩٩/٠٩/١٢
|

40 یَل در زبان ترکی نوعی لباس روی زنانه بود تقریبا شبیه" کت " معمولاً جنس آن از مخمل بوده . ١٣٩٩/٠٩/١٢
|

41 واژه ی گوگوش که تغییر یافته ی قوقوش است یک واژه ی ترکی است . قو همان پرنده ی معروف و قوش هم در زبان ترکی یعنی پرنده، که روی هم رفته "پرنده ی قو "معنی ... ١٣٩٩/٠٩/١٢
|

42 تخصیص اعتبار: (Allotment) [اصطلاح امورمالی]عبارت است از تجویز استفاده از مبالغ معینی از اعتبارات مصوب سالانه در دوره های زمانی مشخص (سه ماهه، چهار ما ... ١٣٩٩/٠٩/١٢
|

43 اعتبار : (Appropriate) [اصطلاح امورمالی]اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت به تصویب م ... ١٣٩٩/٠٩/١٢
|

44 علی الحساب سنواتی: (On Account - Prior years) [اصطلاح امورمالی]علی الحسابهایی که تا پایان سال مالی مورد عمل تسویه نشوند در حساب فوق منظور و به سال بع ... ١٣٩٩/٠٩/١٢
|

45 علی الحساب : (On Account) [اصطلاح امورمالی]علی الحساب عبارت است از پرداختی که بمنظور ادای قسمتی از تعهد با رعایت مقررات صورت می گیرد . ١٣٩٩/٠٩/١٢
|

46 پیش پرداخت سنواتی: ( Prepayment Prior years) [اصطلاح امورمالی]پیش پرداختهایی که تا پایان هر سال مالی مستهلک نشود و در سال بعد در حساب جداگانه ای تحت ... ١٣٩٩/٠٩/١٢
|

47 هزینه : (Expense) [اصطلاح امورمالی]هزینه عبارت از پرداختهائی است که بطور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین ... ١٣٩٩/٠٩/١٢
|

48 پیش پرداخت : (Prepayment) [اصطلاح امورمالی]پیش پرداخت عبارت است از پرداختی که محل اعتبارات مربوط بر اساس احکام و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تع ... ١٣٩٩/٠٩/١٢
|

49 هزینه های سرمایه ای: (Capital Expenditures) [اصطلاح امورمالی]هزینه های سرمایه ای مخارجی هستند که انجام آنها موجب ایجاد یا افزایش اموال و داراییهای ثا ... ١٣٩٩/٠٩/١٢
|

50 تنخواه گردان حسابداری : (Revolving Fund of Accounting) [اصطلاح امورمالی]تنخواه گردان حسابداری عبارت است از وجهی که خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان ... ١٣٩٩/٠٩/١٢
|