پرسش خود را بپرسید
١٦,٠٠٠ تومان پاداش این پرسش تعلق گرفت به

"خدنگ خامه " چه نوع اضافه ای

تاریخ
٢ هفته پیش
بازدید
٢٣٤

در بیت زیر 

"خدنگ خامه "

چه نوع اضافه ای است ؟

کلک از کف تیر سرنگون گردد///// چون من ز خدنگ خامه سر گیرم

١,٩٠٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٧٨

١١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

اضافه تشبیهی هست.

- وجود قرائن تشبیه در بیت:  قرائنی در بیت وجود دارند که بر ماهیت تشبیهی بودن اضافه "خدنگ خامه" تأکید می‌کنند:

  • "کلک از کف تیر سرنگون گردد": این مصرع، قدرت و نفوذ شعر شاعر را به تیری تشبیه می‌کند که می‌تواند دشمن را از پا درآورد.
  • "چون من ز خدنگ خامه سر گیرم": این مصرع، ظرافت و دقت شعر شاعر را به "خدنگ خامه" تشبیه می‌کند که می‌تواند با ظرافت تمام بر قلب مخاطب اثر بگذارد.

دقت کنید که 

"خدنگ" به معنای تیر و کمان است که ابزاری جنگی و خشن است. "خامه" هم به معنای قلم موی ظریف نقاشی است که ابزاری لطیف و ظریف است. واضح است که شاعر، خامه را به خدنگ تشبیه کرده است و در اینجا ترکیب زیر را داریم:

مشبه به + ـــِـ + مشبه

که یکی از دو صورت اضافه تشبیهی می باشد. اضافه "خدنگ خامه" اضافه  تشبیهی است و شاعر با این تشبیه، ظرافت و قدرت شعر خود را به زیبایی به تصویر می‌کشد.

تاریخ
٢ هفته پیش

اضافه تشبیهی میشه  

تاریخ
١ هفته پیش

نقل‌قول میشه  وضرب مثل به کار رفته

تاریخ
٢ هفته پیش

اضافه تشبیهی است جناب استاد 

تاریخ
٢ هفته پیش

در بیت "کلک از کف تیر سرنگون گردد ///// چون من ز خدنگ خامه سر گیرم"، عبارت "خدنگ خامه" نوعی **اضافه تشبیهی** است.

اضافه تشبیهی زمانی است که مضاف و مضاف‌الیه به صورت مستقیم به هم اضافه می‌شوند اما معنای آنها به نوعی تشبیه است. در اینجا، "خامه" (که به معنای قلم است) به "خدنگ" (که به معنای تیر سخت و محکم است) تشبیه شده است. به عبارتی، خامه به تیر تشبیه شده که قدرت و توانایی زیادی دارد، و این تشبیه به کمک اضافه برقرار شده است.

بنابراین، "خدنگ خامه" به معنای قلمی است که مانند تیری قدرتمند و نافذ عمل می‌کند، و این عبارت نمونه‌ای از اضافه تشبیهی است.

١,٤٩١
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٣
برنزی
١٢
تاریخ
٢ هفته پیش

به نظر میاد اضافه تشبیهی

٣٠,١٢٠
طلایی
٧
نقره‌ای
٥٨٨
برنزی
٣١٨
تاریخ
٢ هفته پیش

اضافه تشبیهی

زمانیکه یکی از طرفین تشبیه به دیگری  اضافه شود

٥٧٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
٤
تاریخ
٢ هفته پیش

اضافه تشبیهی 

هرگاه یکی از طرفین تشبیه « مشبه یا مشبه به » به دیگری اضافه شود، به آن اضافه تشبیه گویند. میان مضاف و مضاف الیه رابطه ی شباهت باشد یا مضاف الیه را به مضاف الیه تشبیه کنند . یا بر عکس، مضاف الیه را به مضاف همانند کنند .
١٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ هفته پیش

اضافه تشبیهی هستش

٨,١٥٨
طلایی
٥
نقره‌ای
٩٩
برنزی
٢٠
تاریخ
٢ هفته پیش

اضافه تشبیهی است

١٣,١٢٣
طلایی
١١
نقره‌ای
٤٣٣
برنزی
٢٠٥
تاریخ
٢ هفته پیش

در این بیت با توجه به معنی خامه به خدنگ تشبیه شده نه بالعکس،

میگوید ، اگر من خامه چون خدنگم را به دست بگیرم

ستاره تیر ( عطارد ) که ارباب نویسندگان است قلم از کف می نهد و بازارش کساد میشود

-
٢ هفته پیش

اضافه یی تشبیهی

تاریخ
٢ هفته پیش

پاسخ شما