پرسش خود را بپرسید

مفهوم ( بوته های خار را در زمین من نکار شاید فردا پا برهنه به دیدنم بیایی )چیه ؟!

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
١,١٤٧

مفهوم بوته های خار را در زمین من نکار شاید فردا پا برهنه به دیدنم بیایی 

٤٣٣
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١٧

٩ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

بوته خار جیزیه که آسیب زنندست هم به من و هم به تو و اگ بخوایم جملشو باز کنیم به این صورت میشه:

 اگه تو داری بوته خارو تو زمین من میکاری تا به من آسیب بزنی

بدون در آینده با همین بوته های خاری که به من دادی (تو زمین من کاشتی و الان در اختیار منه) بهت آسیب میزنم (روزی ک پابرهنه به دیدنم بیای).

پس  از قبل بهش هشدار میده ک بوته ها خارو رو تو زمین من نکار

از لحاظ منطقی بخوایم نگاهش کنیم

شخص داره هشدار  میده نسبت به ذات خودش و میگه که اگ آسیب ببینم، آسیب می بینی یعنی هیچ دلسوزی و رحمی توش نیست و طرف صرفا بر اساس منطق داره پیش میره و بر اساس منطق هم همین رو قبلش اعلام می کنه و بر حذر میداره

اگ از لحاظ عشقی بخوایم نگاه کنیم

طرف بیشتر دلش برای طرف مقابل میسوزه تا خودش،

براش فقط به این دلیل مهمه که خارو تو زمینش نکاره که چون شاید یه روزی اون بخواد  برگرده و اگ پابرهنه باشه آسیب می بینه

یعنی براش مهم نیست خار تو زمینش کاشته شده یا خودش آسیب دیده، فقط به طرف مقابل فکر میکنه ک نکنه اون یه روزی آسیب ببینه حتی اگ الان داره بهش آسیب میرنه.

مفهوم دیگش هم می تونه این باشه: "پل های پشت سرتو خراب نکن"

چون یه روزی می خوای برگردی و نمی تونی

چون خار کاشتی و الان پا برهنه هستی

و امکان برگشت برات وجود نداره، نه این ک من نخوام چون بهم آسیب زدی بلکه حتی اگ منم بخوام خودت نمی تونی چون الان پابرهنه ای و زمین پر از خاره و نمی تونی ازش رد شی بهم برسی.

در کل ب نظرم جملات ادبی منطق های ریاضی نیستن ک صرفا یک معنی و مفهوم بودن و تو  شرایط مختلف می تونن معنا های مختلفی داشته باشن

همون قصه پس چرا جام مرا بشکست لیلی ؟ ه

طرف داره بهش ضرر میزنه و جامشو می شکونه

اما معنی به این صورته ک چون دوسش داره

و شاید اگ جای دیگ و تو شرایط دیگ می بود معنیش میشد چون ازش متنفره

٣٢٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
٧
تاریخ
٣ ماه پیش

پلهای پشت سرت رو خراب نکن.

٢٢٢,٤٧٦
طلایی
٧٣
نقره‌ای
٩٥٨
برنزی
٩٩٦
تاریخ
٣ ماه پیش

از خودت در ذهن من تصویر بدی درست نکن ( کار بدی در حق من انجام نده که من اعتمادم رو نسبت به تو از دست بدم ) ، شاید زمانی دوباره مجبور شدی به من برگردی و نیازمند کمک من شدی.

١,٩٧٩
طلایی
١
نقره‌ای
٢١
برنزی
٢٠
تاریخ
٤ ماه پیش

یعنی شاید خوشت از من نیاید اما رفتار ناشایسی با من  نکن که اگر فردا  خواستی با من دوباره دوست شوی ، از این کار خود شرمنده باشی و نتوانی دوستی خود را ابراز کنی .

١٠٣,٤٦٩
طلایی
١١٧
نقره‌ای
٢٣٧
برنزی
٣٠٨
تاریخ
٤ ماه پیش

بنظرم یعنی اینکه ذهنیت غلطی از خودت در مقابل من

ایجاد نکن . شاید فردا با حالت نیازمندی پیشم بیای و بخاطر اون وجهه بدی که برام پیدا کردی باهات درست 

برخورد نکنم ... احتمال می دم منظورش این باشه 

تاریخ
٤ ماه پیش

با من نامهربانی نکن

١٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٣
تاریخ
٤ ماه پیش

داره به طرف میگه تمام پلهای پشت سرت رو خراب نکن شاید فردا پشیمان شدی و یا مجبور شدی (پا برهنه) که برگردی.

  (بوته های خار را در زمین من نکار= نذار که چیزی که از تو برای من باقی می‌مونه سراسر کینه و خاطرات بد باشه)

٤,٢١٦
طلایی
٢
نقره‌ای
٦٠
برنزی
١٨
تاریخ
٤ ماه پیش

خار در اینجا استعاره از کینه است و کل متن یعنی کاری نکن تا از تو کینه داشته باشم تا اگر در آینده از جایگاهی ضعیف تر از امروز به سوی من بازگشتی ، کینه تو در دل من به تو ضربه نزند و در پی انتقام از تو نباشم. 

- خار استعاره از کینه

- پای برهنه استعاره از جایگاه ضعف

- انتقام معنای استعاری مستتر مستنتج از نتیجه   منطقی با پای برهنه بر روی بوته های خار قدم گذاردن 

تاریخ
٤ ماه پیش

مفهوم این جمله این است که اگر کسی به دیگری بدی کند، ممکن است روزی خودش نیز به همان بدی دچار شود. در این جمله، بوته‌های خار نماد بدی‌ها و زشتی‌هایی هستند که ممکن است انسان به دیگری وارد کند. اگر کسی بوته‌های خار را در زمین دیگری بکارد، ممکن است روزی خودش نیز با خارهای آن بوته‌ها زخمی شود.

این جمله می‌تواند در مورد روابط بین افراد، روابط بین کشورها، و حتی روابط بین انسان و طبیعت استفاده شود. به عنوان مثال، اگر یک کشور به کشور دیگری حمله کند، ممکن است روزی خودش نیز مورد حمله قرار گیرد. یا اگر یک انسان به محیط زیست آسیب برساند، ممکن است روزی خود او نیز از عواقب این آسیب‌ها رنج ببرد.

این جمله همچنین می‌تواند به عنوان یک هشدار استفاده شود. این هشدار می‌گوید که هر کاری که انجام می‌دهیم، عواقبی دارد و باید مراقب باشیم که به دیگران بدی نکنیم.

٦٥,٤٥٤
طلایی
١٠٣
نقره‌ای
٦٧٧
برنزی
٧٢٠
تاریخ
٤ ماه پیش

مرسی توضیح شما بسیار کامل بود

-
٤ ماه پیش

پاسخ شما