پرسش خود را بپرسید

پیام خیام در این شعر چیه ؟

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
٧٣٣

پیام خیام در این شعر چیه ؟

از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن

فردا که نیامده‌ست فریاد مکن

بر نامده و گذشته بنیاد مکن

حالی خوش باش و عمر بر باد مکن

١,٤٦٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤٤

٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

درگیر گذشته و آینده نباش  و غم چیزی که نه آمده  و آن که رفته را نخور زیرا که عمرکوتاه  است .

٧٠١
طلایی
٠
نقره‌ای
٤٤
برنزی
١٠
تاریخ
٢ ماه پیش

یک کلام در لحظه زندگی کن

١,٥٨٧
طلایی
١
نقره‌ای
٢
برنزی
٣١
تاریخ
٤ ماه پیش

دی= سپری شدن  زمان ماننددیروز دیشب به  این خیام  اشاره کرده 

٢٦,٤٥٠
طلایی
٢
نقره‌ای
٢١٨
برنزی
٢٢٣
تاریخ
٤ ماه پیش

اشاره به فلسفه خوشباشی یا دَم‌غنیمت‌شُماری است که در انگلیسی Carpe diem نام دارد. می‌گوید نگرش و افکارت را از دریچه گذشته و آینده نبین چون وجود ندارند و غصه‌فزا هستند.

٩,٤١٢
طلایی
٢
نقره‌ای
١٦٠
برنزی
٨١
تاریخ
٤ ماه پیش

بی شک    لازمه زندگی کردن در اکنون خرسندی   از داشته ها و پذیرش آنچه پیش می  آید   باشد  

که  بسی  بیگانه است با مردمان این روزگار ،،فکر میکنم   فقط دیوانگان صاحب متاعی چنین  طرفه و قیمتی  باشند.

١٥,٣١٠
طلایی
١١
نقره‌ای
٤٤١
برنزی
٢١٤
تاریخ
٤ ماه پیش

گرامیداشت اکنون و توجه به زمان حال به جای خیال بافی برای آینده یا افسوس بر گذشته

٦٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٣
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما