پرسش خود را بپرسید

آرایه های ادبی در بیت "در پیش خیال تو خیال است تنم پیوند خیال با خیالی است مرا"

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
١٤٢

آرایه های ادبی بکار رفته  در این  بیت  از خاقانی چیه ؟

"در پیش خیال تو خیال است تنم  پیوند خیال با خیالی است مرا"

٨٩٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣٧

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

درود

می اندیشم دوستمون  دچار  لغزش    شده چون هر چهار واژه زاینده   یک معنا هستند پس نمی تواند جناس باشد

١٠,٤١٧
طلایی
٩
نقره‌ای
٣٤٧
برنزی
١٧٩
تاریخ
٤ ماه پیش

کاربران  گرامی آقای باقری وsm   به درستی ذکر کردند خاقانی شاعری مغرور ، عالم به علم ، با زبان شعری دشوار و پیچیده است . 

خیال معانی متعدد دارد.   پس  جناس ، تکرار و صد در صد اغراق در بیت هست .

اغراق  در شعر خاقانی کاربردبسیار  بالایی دارد.

١,٨٠٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٧٧
برنزی
٣٢
تاریخ
١ ماه پیش

معنی: وقتی  تورا مجسم میکنم  ، دیگر  از کالبد خارج شده و  تبدیل به خیال می شود

پیوند خیال(خیال و تجسم معشوق) با خیال(تن من که با تجسم تو به خیالی بدل شده"  است مرا

بجز آرایه تکرار ، آرایه دیگری نمی بینم

تاریخ
٣ ماه پیش

علاوه بر تکرار ، جناس هم در بیت وجود دارد 

٦٠٢,٤٣٨
طلایی
٢٦٥
نقره‌ای
١٥,٢٨٠
برنزی
٨,٢٨٢
تاریخ
٤ ماه پیش

درود

آرایه تکرار واغراق

١٠,٤١٧
طلایی
٩
نقره‌ای
٣٤٧
برنزی
١٧٩
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما