پرسش خود را بپرسید

تست ادبیات کنکور سراسری

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
١٧٤

همه ي گزينه ها در قالب و محتواي قصيده به جز گزينه ي …... درست است.

١٠٠ %

مفهوم و پيام قصيده و غزل يکي است.

١١ پاسخ
٠ %

داراي تغزل يا تشبيب است.

٠ %

مصراع اول مطلع با مصراعهاي زوج هم وزن و هم قافيه است.

٠ %

قصيده و غزل در تعداد ادبيات مساوي نيستند.

١,٦٨٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٧٣

١١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٣٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٨١١
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
١٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٧٢٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٧
برنزی
٢٢
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١,١٠٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١٥
برنزی
٤٣
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٤٥
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١٢,٥٧٩
طلایی
١٠
نقره‌ای
٤٢٨
برنزی
٢٠٤
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول

گزینه 1) مفهوم و پیام قصیده و غزل یکی است.

- دلیل:
  • موضوع: قصیده و غزل در موضوعات مختلفی سروده می‌شوند.
  • لحن: لحن قصیده معمولاً حماسی، مدحی یا فلسفی است، در حالی که لحن غزل بیشتر عاشقانه و عاطفی است.
  • ساختار: غزل دارای یک بیت مطلع و بیت‌های متعدد مقطع است، در حالی که قصیده دارای بخش‌های مختلفی مانند تشبیب، تخلص، مدح و دعای تأبید است.
بنابراین، مفهوم و پیام قصیده و غزل می‌تواند متفاوت باشد.- گزینه‌های دیگر:
  • 2) دارای تغزل یا تشبیب است: درست
  • 3) مصراع اول مطلع با مصراع‌های زوج هم وزن و هم قافیه است: درست
  • 4) قصیده و غزل در تعداد ابیات مساوی نیستند: درست
- نتیجه:

گزینه 1) مفهوم و پیام قصیده و غزل یکی است. نادرست است.

٦٥,٥٢٦
طلایی
١٠٣
نقره‌ای
٦٧٩
برنزی
٧٢٢
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما