پرسش خود را بپرسید

تست تاریخ ادبیات

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٩٥

 نام نخستين نويسنده و اولين شاعر طنزپرداز دوره معاصر به ترتيب در کدام گزينه آمده است؟

٧٢ %

محمد علي جمالزاده، سيداشرف الدين قزويني

٨ پاسخ
٠ %

سعيد نفيسي، فرخي يزدي

٢٧ %

علي اکبر دهخدا، سيداشرف الدين قزويني

٣ پاسخ
٠ %

علي اکبر دهخدا، محمد علي جمال زاده

٩٢٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣١

١١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
گزینه 3:علی اکبر دهخدا، سیداشرف الدین قزوینی- دلایل:
  • علی اکبر دهخدا (۱۲۵۷-۱۳۳۴ شمسی) اولین نویسنده طنزپرداز دوره معاصر ایران است.
  • سیداشرف الدین قزوینی (۱۲۷۶-۱۳۳۶ شمسی) معروف به نسیم شمال اولین شاعر طنزپرداز دوره معاصر ایران است.
٦٥,٤٥٤
طلایی
١٠٣
نقره‌ای
٦٧٧
برنزی
٧٢٠
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٢ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٣ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٧٢٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٧
برنزی
٢٢
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١,١٠٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١٥
برنزی
٤٣
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢١,٤٧٩
طلایی
١١
نقره‌ای
١٤٠
برنزی
٢٣٦
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٤٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما