پرسش خود را بپرسید

تست مفهوم شعر ادبیات کنکور

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
١٠٥

مفهوم بی تعلّقی و عدم وابستگی به مادیات دنیایی از همه ابیات دریافت میشود، به جز: 
 

٠ %

دنیا خیال و خوابی است این خواب نزد دانا آسایشی ندارد بهتر ز چشم بستن

١٦ %

عرضه کردم دو جهان بر دل کار افتاده به جز از عشق تو باقی همه فانی دانست

١ پاسخ
٨٣ %

جهان و هر چه در او هست سهل و مختصر است ز اهل معرفت این مختصر دریغ مدار

٥ پاسخ
٠ %

کلید گلشن فردوس آن کسان دارند که در به روي خود از کاینات میپوشند

١,٣٠٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤٨

٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١,٠٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
١٥
تاریخ
٢ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٨٥٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٩
برنزی
٢٢
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٣٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٦
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢,٨٤٢
طلایی
١
نقره‌ای
٣٥
برنزی
١٤
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١١٤,٤٥١
طلایی
١٣٨
نقره‌ای
٢٦٢
برنزی
٤٤٢
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١٣,٤٩١
طلایی
١١
نقره‌ای
٤٣٣
برنزی
٢٠٨
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما