پرسش خود را بپرسید

معنی " صهبای تو"

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
٢٢١

" صهبای تو" در بیت :

مستم از یک لحظه دیدارت هنوز
وه چه مستی هاست در صهبای تو!

به چه معناست ؟

٢,٦٧٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١٧
برنزی
٧٠

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

صهبا حالت مونث  اصهب است به معنای شراب انگوری  که مایل به سرخی باشد 

تاریخ
٤ ماه پیش

شاید منظور از صهبا دیدار سرخ و سفید یار است

١٢,١٠٧
طلایی
١٠
نقره‌ای
٤٢٠
برنزی
٢٠٣
تاریخ
٤ ماه پیش

صهبا حالت مونث  اصهب است به معنای شراب انگوری  که مایل به سرخی باشد 

تاریخ
٤ ماه پیش

درود صهبا شراب و می  است 

١٢,١٠٧
طلایی
١٠
نقره‌ای
٤٢٠
برنزی
٢٠٣
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما