پرسش خود را بپرسید

ابیات زیر در چه قالبی سروده شده است؟

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
١٧١

ابیات زیر در چه قالبی سروده شده است؟ 


«تندخو آتشی بود که به قهر چون بر افروخت خشک و تر سوزد 
گرچه سوزد تو را به خشم، ولی خویش را از تو بیشتر سوزد» 
 

١٤ %

چهار پاره

١ پاسخ
٨٥ %

قطعه

٦ پاسخ
٠ %

دوبیتی

٠ %

رباعی

١,٦٤٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٧٣

٧ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
٧ ساعت پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم

این شعر از همایی است و در قالب قطعه سروده شده 

.

ولی طرح پرسش هم ایراد زیادی داره و نمیتوان با یک بیت قالب شعر را پیدا کرد.

فقط میتوان حدس زد .

٥٠٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٤٠
برنزی
٧
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٦٤,٣٨٣
طلایی
٤٨
نقره‌ای
٣٥٥
برنزی
٥٧١
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢٣٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم

قالب شعری ابیات زیر قطعه است. قطعه یکی از قالب‌های شعری فارسی است که در آن تعداد ابیات مشخص نیست و تنها مصراع‌های زوج هم‌قافیه هستند. در ابیات مورد نظر، هر دو مصراع هم‌قافیه هستند و تعداد ابیات نیز مشخص نیست. بنابراین، این ابیات در قالب قطعه سروده شده‌اند.

در پاسخ‌های دیگر، قالب‌های چهارپاره، دوبیتی و رباعی پیشنهاد شده‌اند. اما این قالب‌ها با ویژگی‌های ابیات مورد نظر مطابقت ندارند. در چهارپاره، همه ابیات هم‌قافیه هستند. در دوبیتی، تعداد ابیات دو عدد است و در رباعی، تعداد ابیات چهار عدد است. بنابراین، پاسخ صحیح، قطعه است.

٦٥,٤٥٤
طلایی
١٠٣
نقره‌ای
٦٧٧
برنزی
٧٢٠
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٢,٥٣٩
طلایی
١٠
نقره‌ای
٤٢٨
برنزی
٢٠٤
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم

ابیات زیر در قالب قطعه سروده شده است. قطعه یکی از قالب‌های شعر فارسی است که در آن تنها مصراع‌های زوج با هم هم‌قافیه هستند. در این ابیات، مصراع اول با مصراع سوم و مصراع دوم با مصراع چهارم هم‌قافیه‌اند. بنابراین، این ابیات در قالب قطعه قرار می‌گیرند.

٢٧,٤٩٢
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٢,٩٨٨
برنزی
١,٠٣٩
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما