پرسش خود را بپرسید

اول جمله رو با چه ساختاری شروع کنیم ؟

تاریخ
٣ هفته پیش
بازدید
١٦٥

……… and held prisoner for three day, the man was finally rescued by the police.
 

٠ %

To be kidnapped

٩١ %

Having been kidnapped

١١ پاسخ
٨ %

Having kidnapped

١ پاسخ
٠ %

To have kidnapped

١,٠٩٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٨٢

١٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٦,٤٣٢
طلایی
١
نقره‌ای
٢٧
برنزی
٦٢
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٤٠٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
١٣
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٨٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٥
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٧٧٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١٨
برنزی
٢
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣,١٠٨
طلایی
١
نقره‌ای
٣٨
برنزی
١٦
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٥٥٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
٨
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٠,٦٩٠
طلایی
١٠
نقره‌ای
٢٨
برنزی
٤٠
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢,٠٣٥
طلایی
١
نقره‌ای
٧
برنزی
١٢
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم

گزينه صحیح Having been kidnapped است.

در اين جمله مي‌خواهيم گذشته‌ای را كه قبل از نجات مرد توسط پليس رخ داده توصيف كنيم. بنابراين، بايد از يك زمان فعل ماضی استمراری استفاده كنيم كه نشان دهد آدم‌ربايی برای مدتی طول کشیده است.

  • To be kidnapped: اين يك مصدر است و برای بيان عملی كه در آينده انجام خواهد شد استفاده می‌شود، نه برای توصيف گذشته.
  • Having kidnapped: اين گزينه نادرست است زیرا نشان می‌دهد که مرد کسی را دزدیده است، در حالی که در واقع او کسی است که دزدیده شده است.
  • To have kidnapped: اين گزينه نيز نادرست است به همان دليلی که To be kidnapped نادرست است.

بنابراین، جمله کامل به صورت زیر خواهد بود:

Having been kidnapped for three days, the man was finally rescued by the police.

٣٨,٠٢٨
طلایی
٥٢
نقره‌ای
٢٩٨
برنزی
١٨٣
تاریخ
٣ هفته پیش

پاسخ شما