دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٦٨
رتبه
رتبه در بپرس
١,٠٣٦
لایک
لایک
٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣

جدیدترین پیشنهادها

پیشنهادی موجود نیست.

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

٢ رأی
٣ پاسخ
٩٠ بازدید

اینگونه بود که نابود شدیم /  وبه هر جا که خشک بود رود شدی تا صحبت ما نقل مجلس میشد / همه رفتند و ما دود شدیم شعری بسیار زیبا،، تو گوگل دنبالش نگردین

١ ماه پیش

جدیدترین پاسخ‌ها

٠ رأی
٨ پاسخ
٣١١ بازدید

 منظور از " تازیک " در بیت زیر چیست ؟              به آتش های ترک وخون تازیک           به رود سند تا جیحون نشنید .

٥ ماه پیش
٠ رأی

اولا دوستان شعر از خیام میباشد نه مولانا نقاش  ازل،،، خالق تمام هستی  وموجودات است

١ ماه پیش
٢ رأی
١٣ پاسخ
٢٦٠ بازدید

"مشاطه"  در جمله به چه معنیه ؟ مشاطه نمی خواهد زیبایی رخسارم

٥ ماه پیش
٠ رأی

مشاطه نمی‌خواهد،، زیبایی رخ سارم، ،  مشاطه  منظور آرایش  گر  که   زبان قدیم رخ  آرا خم گفته میشد

١ ماه پیش
٢ رأی
تیک ١٤ پاسخ
٢,١٠١ بازدید

تفسیر این شعر خیام چیه ؟ قوم متفکر منظور چه کسانی است . قومی متفکرند اندر ره دین قومی به گمان فتاده در راه یقین می‌ترسم از آن که بانگ آید روزی کای بی‌خبران راه نه آنست و نه این

٥ ماه پیش
٠ رأی

منظور  حکیم،،، ترس از دروغ بودن  دنیا س،، تفکری در کار وپایدار،، درهمان راه عده‌ای بدون تفکری به یقین درستی   کارشان،، هردو یک راه را با تفکرهای متفاوت،، بانگی برآید منظور آنست کسی که هیچ یک از این  روش های  بالا را نرفته،، ولی زودتر بهتر به کمال  حقیقت رسیده،،، افتادگی و فروتنی،، محبت بی چشم داشت،، دست گیری،، راه این است

١ ماه پیش
٢ رأی
تیک ٣ پاسخ
١١٤ بازدید

مفهوم شعر   "گدایی که بر خاطرش بند نیست / به از پادشاهی که خرسند نیست" 

١ ماه پیش
١ رأی

کنایه از آسودگی خیال تنگدست  وشب ها مثل  پادشاه  که فلان وزیر چه،، فلان مال رو،، ووو،،، 

١ ماه پیش