پرسش خود را بپرسید

مفهوم "گدایی که بر خاطرش بند نیست به از پادشاهی که خرسند نیست"

تاریخ
٢ هفته پیش
بازدید
٧٥

مفهوم شعر 

 "گدایی که بر خاطرش بند نیست / به از پادشاهی که خرسند نیست" 

٨٢٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٠

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

مفهوم این بیت به این شرح است:  "گدایی که بر خاطرش بند نیست / به از پادشاهی که خرسند نیست"  این بیت تأکید میکند که رضایت و قناعت درونی ارزشمندتر از مقام و ثروت بیرونی است. یعنی گدایی که آزاد از هوسها و وابستگیهای دنیوی است و در دل خود احساس آرامش و رضایت دارد، بهتر از پادشاهی است که با وجود تمام ثروت و قدرت، همچنان ناراضی و ناخرسند است. سعدی با این بیت به ما یادآوری میکند که خوشبختی واقعی در قناعت و رضایت از آنچه داریم نهفته است، نه در دنبال کردن بیپایان ثروت و مقام.

١٥,٠٧٥
طلایی
٢٠
نقره‌ای
٣١٦
برنزی
١٤٩
تاریخ
٢ هفته پیش

کنایه از آسودگی خیال تنگدست  وشب ها مثل  پادشاه  که فلان وزیر چه،، فلان مال رو،، ووو،،، 

تاریخ
٢ هفته پیش

به نظر من باید معنای دیگری داشته باشه.

 یعنی گدایی که ذهنی آسوده و رها  داره (متضاد دربند) که می تونه بدون دغدغه به آرزوهای دست نیافتنی و لذت های هرچند به ظاهر کوچکش فکر کنه، از پادشاهی که به خاطر مسائل زیاد ذهنی (مثل ترس از خیانت، اداره ی مملکت و ...) خرسندی ذهنی نداره و نمی تونه آرام زندگی کنه و به جای آرزومند بودن درگیر حفظ همین چیزی که داره هست، شرایط بهتری داره.

تاریخ
٢ هفته پیش

پاسخ شما