پرسش خود را بپرسید

معنی شعر "ای کارگشای هر چه هستند /نام تو کلید هر چه بستند"

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
٣٢٤

میشه معنی این بیت رو بگید :

ای کارگشای هر چه هستند /نام تو کلید هر چه بستند

٩ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

ای [خدایی ] که بر طرف کننده ی مشکلات هر موجودی هستی. نام تو همچون کلیدی هست که با آن [ می توان ] هر درِ بسته ای را باز کرد .

ای بر طرف کننده ی مشکلات همه ی موجودات.  نام تو مثل کلیدی است که با آن می توان هر مانعی را از سر راه برداشت

٦٠٢,٨٣٦
طلایی
٢٦٥
نقره‌ای
١٥,٢٨١
برنزی
٨,٢٨٤
تاریخ
٤ ماه پیش

علاوه بر گفته های دوستان اشاره دارد به صفت یا مفتح الابواب

ای باز کنندۀ درها

تاریخ
٢ ماه پیش

کار گشای هرچه هستند(کارگشای هر موجود و هرچه که هست" 

نام تو کلید هرچه بستند( با نام تو میتوان  هرچه  مانع شوند را باز کرد)

تاریخ
٣ ماه پیش

اشاره به خداوند دارد که می‌گوید ای خداوندی که  برطرف کننده هر مشکلی هستی و ای کسیکه فقط نامت کلید هر قفلی است

تاریخ
٣ ماه پیش

میگه که: ( خدایا ) تو حل کننده تمام مشکلاتی هستی که وجود دارن ( گشایشگر کارهایی ) ، نام تو مثل کلیدی هست که تمام درهای قفل شده رو باز میکنه کل بیت منظورش اینه که خداوند راه حل تمام مشکلاته

٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٤ ماه پیش

میگه که:  (خدایا)  تو حل کننده‌ی تمام مشکلاتی هستی که  وجود دارن  و گشاینده کارهایی 

اسم تو مانند کلیدیه که تمام درهای بسته رو باز میکنه

منظور بیت این هست که خداوند میتونه تمام مشکلات رو حل کنه

٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٤ ماه پیش

معنی این شعر : ای خداوندی که مشکل گشای همه موجودات هستی . نام تو مانند کلیدی راه گشای هر مشکلی هست

٣١٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٤
تاریخ
٤ ماه پیش

ای خدایی ک مشکل همه رو حل میکنی و نام تو مثل کلیدی هست برای در های بسته (مشکل گشا بودن خداوند) 

١٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤
تاریخ
٤ ماه پیش

ای کسی که می‌توانی هر کاری را آسان کنی

[بردن]  نام تو می‌تواند هر قفلی را باز کند (هر کار دشواری را آسان کن.)

تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما