پرسش خود را بپرسید

مفهوم بیتی از عطار

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
٨٨١

پیام اخلاقی بیت :

دور دور مرو که مهجور گردی، و نزدیک نزدیک میا که رنجور گردی

چیه ؟

٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

اندازه نگه دار، که اندازه نکوست

٢٢١,٠٨٥
طلایی
٧٣
نقره‌ای
٩٥٠
برنزی
٩٨٨
تاریخ
١ هفته پیش

نه آنچنان فاصله بگیر که به مصداق شعر از دل برود هر آنکه از دیده برفت فراموش شوی و نه آنچنان نزدیک شو تا از دیدار همه وقت تو ملول و خسته و دل چرکین شوند

١٧٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٥٠
برنزی
٥٣
تاریخ
١ هفته پیش

همون دوری ودوستی میشه

٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٤ ماه پیش

نه به اون شوری شور ، نه به این بی نمکی!

٤,٢١٦
طلایی
٢
نقره‌ای
٦٠
برنزی
١٨
تاریخ
٤ ماه پیش

در روابطت با افراد نه خیلی ازشون  فاصله بگیر  که فراموش بشی و نه خیلی  نزدیک شو که ممکن  اذیت و آزار  ببینی  در روابطت حد و اندازه  رو نگه دار

١,٩٩٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٦
برنزی
١٦
تاریخ
٤ ماه پیش

در اینجا عطار  از زبان ابراهیم ادهم سفارش می کند نه زیاد به خضر نزدیک شو و نه زیاد از او دور باش زیرا نزدیک شدن بیش از حد به خضر ممکن است به اتکا به غیر حق منجر شود . 

نکته ی اخلاقی حذر کردن "  از  اتکا به غیر حق " است .و " عدم توکل به غیر خدا "

در متن زیر هم حضرت خضر از ابراهیم ادهم می خواهد که با او همنشین شود و او قبول نمی کند زیرا می ترسد عملش به اتکا و توکل به غیر حق منجر شود .

(( از من صحبت خواست، من اجابت نکردم، ترسیدم که توکّل برخیزد و اعتمادم بر دونِ حق پدید آید.))

٦٣٠,٤٣٠
طلایی
٣٤٢
نقره‌ای
١٥,٤٥١
برنزی
٨,٤٠١
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما