پرسش خود را بپرسید

منظور از بوی یار در این بیت سعدی چیه ؟

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
٣٢٧

منظور از بوی یار در این بیت سعدی چیه ؟

رنجور عشق به نشود جز به بوی یار

ور رفتنیست جان ندهد جز به نام دوست

١,٣٠٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤٨

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

به بوی یار یعنی به آرزوی یار

٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢
تاریخ
٥ ماه پیش

در این بیت، سعدی عشق را به بیماری تشبیه می کند که تنها با بوی یار می توان آن را درمان کرد. بوی یار در اینجا نماد حضور و نزدیکی یار است. هنگامی که یار در کنار ما باشد، عشق در ما زنده می شود و احساس شادی و نشاط می کنیم. اما اگر یار از ما دور باشد، عشق در ما خاموش می شود و دچار غم و اندوه می شویم.

سعدی در بیت دوم نیز به همین موضوع اشاره می کند. او می گوید که اگر قرار باشد جان بدهم، تنها به نام دوست می دهم. نام دوست در اینجا نماد یاد و خاطره یار است. حتی اگر یار در کنار ما نباشد، می توانیم با یادآوری او، عشق او را در قلب خود زنده نگه داریم.

بنابراین، منظور از بوی یار در این بیت، حضور و نزدیکی یار است. این حضور می تواند واقعی باشد یا ذهنی. هنگامی که یار در کنار ما باشد، عشق در ما زنده می شود و احساس شادی و نشاط می کنیم. اما اگر یار از ما دور باشد، عشق در ما خاموش می شود و دچار غم و اندوه می شویم.

٦٧,٩٤٩
طلایی
١٠٦
نقره‌ای
٦٩٤
برنزی
٨١٢
تاریخ
٥ ماه پیش

در اینجا به  پیغام  یار یا حدیث و سخنی که درباره  یار   رود

١٣,٤٩١
طلایی
١١
نقره‌ای
٤٣٣
برنزی
٢٠٨
تاریخ
٥ ماه پیش

در این بیت، سعدی از زبان عاشقی سخن می‌گوید که در فراق یار خود به سر می‌برد. این عاشق، درد عشق را به رنجور شدن تشبیه می‌کند و می‌گوید که تنها راه بهبودی او، بوی یار است. بوی یار در اینجا نمادی از حضور یار، عشق و محبت اوست. حضور یار یا یاد او، برای عاشقی که در فراق است، مانند یک درمان است که درد او را التیام می‌بخشد.

٢٨,٣٩٩
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٢,٩٩٧
برنزی
١,٠٤٥
تاریخ
٥ ماه پیش

پاسخ شما