پرسش خود را بپرسید

منظور از «آيينه چيني» در بیت

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
١٧٨

منظور از «آيينه چيني» در بي؟ت زير چيست
«از قضا، آيينه ي چيني شکست / خوب شد، اسباب خودبيني شکست»

١,٥٢٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٦٠

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

داستانی در مورد این بیت شعر وجود دارد. داستان از این قرار است که روزی زیب النسا شاعر این بیت، در پیش پدر بود که ناگهان آینه‌ای افتاد و شکست. پدر که او هم طبع شاعرانه ای داشت، گفت: «از قضا آیینه چینی شکست» و زیب النسا درآن  در پاسخ به پدر گفت: «خوب شد اسباب خودبینی شکست». (بنمایه: روزنامه خراسان)

آینه چینی همان آینه ساده است. اما به‌طور کلی‌تر نمادی هست برای هر آنچه  دست‌آویز خودبینی می‌شود.

تاریخ
١ ماه پیش

با سلام و احترام 
احتمال دارد منظور دل شاعر باشد که می تواند مرکز و منبع غرور و خود بینی باشد.

٢,٥٩٢
طلایی
١
نقره‌ای
٣٠
برنزی
١٣
تاریخ
١ ماه پیش

در این بیت، آیینه چینی به معنای خودشکنی و خودباوری است. شخصی که آیینه چینی می‌کند، به معنای از بین بردن تصورات و ایدئولوژی‌های غلط و نادرست درباره خود و دیگران است. این عمل باعث می‌شود فرد به خودشکنی و خودباوری برسد و از تصمیمات صحیح تر و درست تر برخوردار شود.

٣٩,٧٠٥
طلایی
٩
نقره‌ای
١٢٢
برنزی
٢٥٨
تاریخ
١ ماه پیش

در مصرع دوم  پاسخ داده که آیینه چینی اسباب خود بینی است

١٢,١٠٧
طلایی
١٠
نقره‌ای
٤٢٠
برنزی
٢٠٣
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما