پرسش خود را بپرسید

معنی مصرا اول لطفا

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٤٧٢

گريـــز از كفـــش در دهـــان نهنـــگ -  كـــه مـــردن بـــه از زنـــدگاني بـــه ننـــگ.

 مصرا اول رو لطفا معنا کنید و منظورشو بگید

٦٦٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢١

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

با سلام

یعنی از دست او به دهان نهنگ پناه ببر

مفهومش این است که دهان نهنگ از کف او بهتر است   با اینکه قطعاً در دهان نهنگ خواهی مرد اما اما مرگ از زندگی ننگین بهتر است

٢,٥٩٢
طلایی
١
نقره‌ای
٣٠
برنزی
١٣
تاریخ
٢ ماه پیش

گریز : فعل امر یعنی بگریز  ، 

از کفش : یعنی از کف او یا از دست او 

از دست او در دهان نهنگ بگریز ، 

١٠١,٨١١
طلایی
١١٢
نقره‌ای
٢٢٩
برنزی
٣٠٤
تاریخ
٦ روز پیش

تو شرایط سخت  مسلط باش

١٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٣
تاریخ
٢ ماه پیش

از دست بدنامی  و بی عزتی،به مرگ پناه ببر 

زیرا که مردن بهتر از زندگانی همراه  با بدنامی است

١٢,٤٣٠
طلایی
١٠
نقره‌ای
٤٢٥
برنزی
٢٠٤
تاریخ
٢ ماه پیش

از  دست او به دهان نهنگ فرار کن! (با توجه به بیت قبلی)

١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما