پرسش خود را بپرسید

معنی این بیت شعر را بیان و مفهوم آنرا شرح دهید

تاریخ
٢ هفته پیش
بازدید
١٥٠

با دشمن من یار   چو بسیار نشست

با یار   نشایدم دگر  بار   نشست

١,٠٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٧١
برنزی
٧٣

٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

درود این بیت از مولوی هست و مفهومش میشه اینکه باید از دوستی که با دشمن همنشین میشه  دوری کرد

١,٨٢١
طلایی
٠
نقره‌ای
٩
برنزی
٢١
تاریخ
٢ هفته پیش

می‌گوید: چون یار و همدمِ من  با دشمنِ من وقت می‌گذراند و با او صمیمی و نزدیک است، نمی‌شود و نباید که به دوستی با او ادامه دهم و با او همدم و یک‌دل باشم.

(حال این یار می‌تواند دوست باشد یا دلبر، دشمن می‌تواند بدخواه باشد یا رقیب؛ مقصود شاعر را اگر توانست، باید از طریق بیت‌های پس و پیش فهمید).

٢,٤٠٧
طلایی
١
نقره‌ای
١٢
برنزی
٢٦
تاریخ
٢ هفته پیش

مفهوم این سروده این است که اگر یار من با دشمنان من نشست و برخاست کرد، خوی آنان را گرفته است یا خواهد گرفت و دیگر کسی نیست که من با آن همدم شوم و نباید بیش از این او را یار خود بدانم زیرا که هم‌صحبت کسانی شده است که دشمنان من هستند.

١٤٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٤
برنزی
٢
تاریخ
٢ هفته پیش

معنیش این میشه که از اونجایی که  یارم با دشمنم خیلی همنشینی داشته (در ارتباط بوده) ، دیگه بهتره که  من با یارم همنشینی نداشته باشم(یا شایسته نیست از این به بعد هم نشین یارم باشم)

٩٧
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢
تاریخ
٢ هفته پیش

با سلام و احترام 

چون یار من با دشمن من همنشین شده دیگر شایسته همنشینی با  من نیست .

٢,٩٤٥
طلایی
١
نقره‌ای
٣٦
برنزی
١٤
تاریخ
٢ هفته پیش

دیگر شایسته نیست با دوستی که با دشمن نشست و برخاست یا مُراوده‌ی بسیاری داشته است، همنشینی داشته باشم.

١٧,٧٨٤
طلایی
١٣
نقره‌ای
٣٠٩
برنزی
١٥٢
تاریخ
٢ هفته پیش

پاسخ شما