پرسش خود را بپرسید

شعر ای. دماوند

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
١٤٢

درود بر  شما

منطور شاعر از  کلمه آوند در بیت زیر چیست ؟

چون گشت زمین ز جور گردون   •  سرد و سیه و خموش و آوند

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

معنی کلمه "آوند" در این بیت، معلق و بی ثمر است. آوند در لغت به معنی لوله باریکی است که در گیاهان برای انتقال آب و مواد غذایی به کار می رود. اما در این بیت شاعر از آوند به معنی معلق و بی ثمر استفاده کرده است.

- استدلال:
  • در بیت قبل، شاعر از ظلم و ستم گردون (چرخ فلک) صحبت می کند.
  • در این بیت، شاعر می گوید که زمین به دلیل ظلم و ستم گردون، سرد، سیاه، خموش و آوند شده است.
  • صفات سرد، سیاه و خموش نشان دهنده بی ثمر بودن زمین هستند.
  • بنابراین، آوند در این بیت به معنی معلق و بی ثمر است.
٦٥,٥٢٦
طلایی
١٠٣
نقره‌ای
٦٧٩
برنزی
٧٢٢
تاریخ
٢ ماه پیش
  1. آوند به معنای دلیل یا وعاء(برهان، حجت، دلیل): در این معنی، شاعر ممکن است به دلیلی اشاره کند که زمین و آسمان را به هم وصل می‌کند.
  2. آوند به معنای مانند مروارید: در این معنی، شاعر ممکن است به زیبایی و ارزش آن دلیل اشاره کند.

با توجه به مضمون شعر، معنی دوم به نظر می‌رسد که مناسب‌تر باشد. در این صورت، شاعر می‌خواهد به زیبایی و ارزش دلیل‌هایی که زمین و آسمان را به هم وصل می‌کنند، اشاره کند.

٢٥٩,٦٥٣
طلایی
١٥٩
نقره‌ای
٣,٢٩٢
برنزی
١,٧٨٠
تاریخ
٢ ماه پیش

درود بر شما

آوند: آونگ، آویزان، آویخته

هنگامی که زمین از بیداد و ستمِ آسمان (روزگار) اینچنین خفه و خاموش و آویزان شد،…

 بیت آرایه ی  حسن تعلیل دارد؛  آسمان به خاطر ستم گردون خفه و خموش و معلّق است.

اینطور در نظر بگیرید که زمین به دار آویخته شده و  نا گریز است   .مانند بشری که دست و پا بسته حلق آویز شده 

یا مصلوب کردن

یا از دو پا واژگون  آویزان  کردن

مقصود شاعر  بیان ستم است. ستمکار و ظالم را آسمان در نظر گرفته و مظلوم را زمین

١,٩٩١
طلایی
٠
نقره‌ای
٧٨
برنزی
٣٢
تاریخ
٢ ماه پیش

طی پرسش و‌جست و‌جو های بنده به این نتیجه رسیدم که. آوند در این بیت به معنی معلق و آویزان است.

تاریخ
٢ ماه پیش

آویزان سرنگون،اویخته،معلق،

١٢,٥٦٩
طلایی
١٠
نقره‌ای
٤٢٨
برنزی
٢٠٤
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما