منو
حسین کتابدار
ویژه

حسین کتابدار

شغل ترجمه، ویراستاری، مدیریت بحران
مکان مشهد
عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٩٣,٩٠٥
رتبه کل
٤٢
رتبه کل
لایک
٩,١٩٨
لایک
دیس‌لایک
٥٩٥
دیس‌لایک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٨٧,١٥٨
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٤٢
لایک
لایک
٨,٦٨٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٨٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٦,٧٤٧
امتیاز
رتبه در بپرس
٣
لایک
لایک
٥١٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٧
تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٥٧

When a man penetrates his partner during sex, he puts his penis into his or her body انجام عمل جماع به وسیله مرد، گاییدن، کردن 1. I can't believe he ...

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٤٥

In 2010 he began to assemble talent for a group he was calling the Bangtan Sonyeondan ( “Bulletproof Boy Scouts” ) , which would later become better ...

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٤٥

A burrow is a hole or tunnel excavated into the ground by an animal to construct a space suitable for habitation or temporary refuge, or as a byprodu ...

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٤٢

مَرجان دریایی یکی از جانوران ساده است که در شاخه مرجانیان و رده گُل سان زیان ( آنتوزوآ ) رده بندی می شود.

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٣٧

In simple terms, well - being can be described as judging life positively and feeling good سلامتی، تندرستی، رفاه People doing yoga benefit from an in ...

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٥ ماه پیش
متن
The robbers were on the lam for several days before they were caught.
دیدگاه
١٢

سارقان، پیش از دستگیر شدن، چندین روز در حال فرار از دست پلیس بودند.

تاریخ
٥ ماه پیش
متن
He was on the lam for seven years.
دیدگاه
١١

او هفت سال از دست پلیس فراری بود.

تاریخ
٥ ماه پیش
متن
He was recaptured after four months on the lam.
دیدگاه
١١

او پس از چهار ماه فرار، دوباره دستگیر شد

تاریخ
١ سال پیش
متن
It's as if all eyes are focused on me.
دیدگاه
٨

انگار / مثل این که همه به من زُل زده اند.

تاریخ
١ سال پیش
متن
Every story like this gives the news media the opportunity to rehash the old material.
دیدگاه
٨

داستان هایی شبیه این، این فرصت را به رسانه های خبری می دهد که موضوعات گذشته را دوباره سر زبان ها بیندازند.