پرسش خود را بپرسید

معنی اصطلاح انگلیسی "stop bugging on me"

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
٢٩٧

سلام دوستان

معنی این اصطلاح چی میشه؟stop bugging on me

١٢٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
١٠

١١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

اذیت نکن

سر به سرم نذار

برو ولم کن

دست از سرم وردار

گیر دادیااا، ول کن دیگه

Back off

Get off my case

Get the fucking out of here. (Very rude, slang vulgar)

٢٤,٨٧٨
طلایی
٦
نقره‌ای
١١٨
برنزی
٩١
تاریخ
٤ ماه پیش

اذیتم نکن. دست از اذیت کردنم بردار

٢,٠١٧
طلایی
١
نقره‌ای
٧
برنزی
١١
تاریخ
٢ هفته پیش

 Stop annoying me

Stop bothering me" 

 "Leave me alone

٣٠٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٤٣
برنزی
٥
تاریخ
٢ هفته پیش

اینقدر از من ایراد نگیر

١٤٥
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢
تاریخ
٢ ماه پیش

اصطلاح "stop bugging on me" به معنای "توقف کن وقتی نمی‌کنی" یا "توقف کن وقتی من را آزار نمی‌دهی" است. این عبارت برای ابراز عدم رضایت یا عدم تحمل از تعقیب یا تنبیه کنندگی کسی در یک موقعیت خاص استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، شما از فردی خواهان می‌کنید که دست از آزار دادن یا ناراحت کردن شما بگیرد.

٤,٥٣٦
طلایی
٢
نقره‌ای
٥٤
برنزی
١٦
تاریخ
٤ ماه پیش

انقدر رو مخم  نرو

٦,٧٨٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٩
برنزی
٦٣
تاریخ
٤ ماه پیش

موی دماغ نشو. اذیتم نکن. البته on نداره

stop bugging me

٥٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٤ ماه پیش

مترادفای این کلمه

!Stop bothering me

!Stop annoying me

هستش که به معنی اذیتم نکن هست.

١,٣٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١٦
برنزی
٢٤
تاریخ
٤ ماه پیش

ب معنی نازنکن هست

٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
٤ ماه پیش

 ویز- ویز نکن........

١,٩٢١
طلایی
١
نقره‌ای
٣٠
برنزی
٩
تاریخ
٤ ماه پیش

دست از اذیت کردن من بردارید

٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما