پرسش خود را بپرسید

معنی اصطلاح انگلیسی "stop bugging on me"

تاریخ
٨ ماه پیش
بازدید
٤٧٩

سلام دوستان

معنی این اصطلاح چی میشه؟stop bugging on me

١٧٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
١٠

١١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

اذیت نکن

سر به سرم نذار

برو ولم کن

دست از سرم وردار

گیر دادیااا، ول کن دیگه

Back off

Get off my case

Get the fucking out of here. (Very rude, slang vulgar)

٢٥,٢٠٢
طلایی
٧
نقره‌ای
١٢١
برنزی
٩٤
تاریخ
٨ ماه پیش

اذیتم نکن. دست از اذیت کردنم بردار

٢,٧٤١
طلایی
١
نقره‌ای
٩
برنزی
٣٣
تاریخ
٤ ماه پیش

 Stop annoying me

Stop bothering me" 

 "Leave me alone

٥٢٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٦٤
برنزی
٦
تاریخ
٤ ماه پیش

اینقدر از من ایراد نگیر

١٩٥
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٣
تاریخ
٦ ماه پیش

اصطلاح "stop bugging on me" به معنای "توقف کن وقتی نمی‌کنی" یا "توقف کن وقتی من را آزار نمی‌دهی" است. این عبارت برای ابراز عدم رضایت یا عدم تحمل از تعقیب یا تنبیه کنندگی کسی در یک موقعیت خاص استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، شما از فردی خواهان می‌کنید که دست از آزار دادن یا ناراحت کردن شما بگیرد.

٤,٩٦٩
طلایی
٢
نقره‌ای
٥٩
برنزی
٢٠
تاریخ
٨ ماه پیش

انقدر رو مخم  نرو

٨,٢١٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٠
برنزی
٦٨
تاریخ
٨ ماه پیش

موی دماغ نشو. اذیتم نکن. البته on نداره

stop bugging me

٦٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٨ ماه پیش

مترادفای این کلمه

!Stop bothering me

!Stop annoying me

هستش که به معنی اذیتم نکن هست.

١,٤٢٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١٦
برنزی
٢٤
تاریخ
٨ ماه پیش

ب معنی نازنکن هست

٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
٨ ماه پیش

 ویز- ویز نکن........

٢,٠٨٩
طلایی
١
نقره‌ای
٣٢
برنزی
١٢
تاریخ
٨ ماه پیش

دست از اذیت کردن من بردارید

١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٨ ماه پیش

پاسخ شما