پرسش خود را بپرسید

دنبال چن تا اصطلاحم به جای very good بگم

تاریخ
٩ ماه پیش
بازدید
٨٢٤

سلام .دنبال چن تا اصطلاحم به جای very good  بگم  :)

٣,٨٢٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
١٨٩

١٧ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

سلام! برای اعبرا از "very good" می‌توانید از اصطلاح‌ها و عبارات زیر بهره ببرید:

  1. Excellent: عالی
  2. Outstanding: برجسته
  3. Fantastic: شگفت‌آور
  4. Terrific: فوق‌العاده
  5. Superb: عالی، بی‌نظیر
  6. Wonderful: عالی، شگفت‌آور
  7. Marvelous: شگفت‌آور
  8. Fabulous: شگفت‌آور
  9. Splendid: فوق‌العاده
  10. Top-notch: درجه یک

این اصطلاح‌ها و عبارات معانی مثبت و میثاق‌آمیزی دارند و برای ابراز تعجب و تحسین مناسبند. از آنها برای تشویق و تحسین دیگران در مواقع مختلف می‌توانید استفاده کنید.

٤,٨٨٧
طلایی
٢
نقره‌ای
٥٩
برنزی
٢٠
تاریخ
٨ ماه پیش

 عبارات و اصطلاحات انگلیسی که می‌توانند به جای “very good” استفاده شوند:

Superb

معنای فارسی: عالی، برجسته

مثال انگلیسی:

 The chef’s new dish was superb.

ترجمه فارسی: غذای جدید سرآشپز عالی بود.

Excellent

 معنی فارسی: عالی، برتر

مثال انگلیسی:

 The student’s essay was excellent.

ترجمه فارسی: مقاله دانش‌آموز عالی بود.

Fantastic

معنی فارسی: فوق‌العاده، شگفت‌انگیز

مثال انگلیسی:

 The concert performance was fantastic.

ترجمه فارسی: اجرای کنسرت فوق‌العاده بود.

Incredible

معنای فارسی: باورنکردنی، شگفت‌انگیز

مثال انگلیسی: 

The athlete’s achievement was incredible.

ترجمه فارسی: دستاورد ورزشکار باورنکردنی بود.

Magnificent

معنای فارسی: باشکوه، عظیم

مثال انگلیسی: 

The architecture of the new museum is magnificent.

ترجمه فارسی: معماری موزه جدید باشکوه است.

Brilliant

معنی فارسی: درخشان، عالی

مثال انگلیسی: 

The student’s performance on the exam was brilliant. 

ترجمه فارسی: عملکرد دانش‌آموز در امتحان درخشان بود.

Marvelous

معنی فارسی: شگفت‌انگیز، عالی

مثال انگلیسی:

 The magician’s tricks were marvelous.

ترجمه فارسی: ترفندهای جادوگر شگفت‌انگیز بودند.

Spectacular

معنی فارسی: باشکوه، چشمگیر

مثال انگلیسی: 

The fireworks display was spectacular.

ترجمه فارسی: نمایش آتش‌بازی باشکوه بود.

Phenomenal

معنی فارسی: فوق‌العاده، بی‌نظیر

مثال انگلیسی: 

The singer’s vocal performance was phenomenal.

ترجمه فارسی: اجرای صوتی خواننده فوق‌العاده بود.

Exquisite

معنی فارسی: ظریف، زیبا

مثال انگلیسی:

 The artwork in this gallery is exquisite.

ترجمه فارسی: آثار هنری در این گالری بسیار زیبا هستند.

Sublime

معنی فارسی: عالی, متعالی 

مثال انگلیسی: 

The sunset over the ocean was truly sublime.

ترجمه فارسی: غروب آفتاب بر فراز اقیانوس واقعاً عالی بود.

Stupendous

معنی فارسی: باشکوه، عظیم، شگفت‌انگیز

مثال انگلیسی:

 The view from the top of the mountain was stupendous.

ترجمه فارسی: منظره از بالای کوه واقعاً باشکوه و شگفت‌انگیز بود.

Exceptional

معنی فارسی: استثنایی، بی‌نظیر

مثال انگلیسی: 

The pianist’s performance was truly exceptional.

ترجمه فارسی: اجرای پیانیست واقعاً استثنایی بود.

Splendid

معنی فارسی: باشکوه، درخشان

مثال انگلیسی:

 The fireworks display was splendid.

ترجمه فارسی: نمایش آتش‌بازی باشکوه بود.

Magnificent

معنی فارسی: باشکوه، عظیم

مثال انگلیسی: 

The architecture of the new opera house is magnificent.

ترجمه فارسی: معماری اپرای جدید باشکوه است.

Wonderful

معنای فارسی: شگفت‌انگیز، عالی

مثال انگلیسی: 

The vacation in Hawaii was wonderful.

ترجمه فارسی: تعطیلات در هاوایی شگفت‌انگیز بود.

Terrific

معنی فارسی: عالی، فوق‌العاده

مثال انگلیسی:

 The new restaurant serves terrific food.

ترجمه فارسی: رستوران جدید غذای فوق‌العاده ای سرو می‌کند.

Sensational

معنای فارسی: شگفت‌انگیز، حیرت‌انگیز

مثال انگلیسی: 

The singer’s performance was sensational.

ترجمه فارسی: اجرای خواننده شگفت‌انگیز بود.

Unbelievable

معنای فارسی: باورنکردنی، خارق‌العاده

مثال انگلیسی:

 The athlete’s new world record was unbelievable.

ترجمه فارسی: رکورد جهانی جدید ورزشکار باورنکردنی بود.

Astounding

معنای فارسی: حیرت‌انگیز، شگفت‌آور

مثال انگلیسی:

 The magician’s tricks were astounding.

ترجمه فارسی: ترفندهای جادوگر حیرت‌انگیز بودند.

٤٤٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٧
تاریخ
٢ ماه پیش

احتمالا منظور شما تشویق کردن یا آفرین هست که اگه اینطور باشه میتونید بگید

great  job!

Well  done!

good  job!

Kudos!

Perfect!

Terrific!

Impressive!

Bravo!

٥٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
٢ ماه پیش

It's my cup of tea

طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
٣ ماه پیش

Sounds good 

Sounds great

٥٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٥ ماه پیش

Very good

Excellent

Fantastic 

Good

Wonderful 

Great

Nice

٥١٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٧
تاریخ
٥ ماه پیش

Nice or So nice 

Exellent

تاریخ
٦ ماه پیش

Great!

Fine!

Excellent!

٨٤٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١١
تاریخ
٨ ماه پیش

you can use this word as well 

great

٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٩ ماه پیش

outstanding

excellent 

٢,١٠٤
طلایی
١
نقره‌ای
٣٣
برنزی
١٢
تاریخ
٩ ماه پیش

you deserve a pat on the back

تاریخ
٩ ماه پیش

You can say...

Pretty good.(" 

تاریخ
٩ ماه پیش

اصطلاحات Out of this world عالی ، محشر the best thing since sliced bread عالی ، خیلی خوب

٥,٨٤٠
طلایی
١
نقره‌ای
٥
برنزی
٣٧
تاریخ
٩ ماه پیش

Perfect / awesome / amazing / great/ unbelievable 

١٥٩
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٤
تاریخ
٩ ماه پیش

nice

awesome

amazing

impressive

glorious

٥٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢
تاریخ
٩ ماه پیش

Amazing 

Awesome 

Wonderful 

Wow

٣,٥٠٩
طلایی
١
نقره‌ای
٥٤
برنزی
١٩
تاریخ
٩ ماه پیش

wow معادل very good میشه جناب متفکر؟ : ) ) ) ) ) ) ) )

-
٨ ماه پیش

superb

marvelous

magnificent

٧٠٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٧
برنزی
٩
تاریخ
٩ ماه پیش

پاسخ شما