پرسش خود را بپرسید

به جایin my opinion چی میشه استفاده کرد ؟

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
٦٠٦

سلام به جای اصطلاح in my opinion چی میشه استفاده کرد ؟

In my book ,

-
٤ ماه پیش

١٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

با سلام

In my view 

In my book

In my   exprience

In my judgement 

From my standpoint 

If you ask me

According to my way of thinking 

From where i stand

و...

٢١١,٨٤٨
طلایی
٦٧
نقره‌ای
٨٩٢
برنزی
٩٤٩
تاریخ
٤ ماه پیش

درود بر شما

مرجان عزیز تقریبا به همه موارد اشاره کردند، شخصا دو مورد را بیشتر در مکالمه با امریکاییها بکار میبرم و اینجا با شما به اشتراک میگذارم.

1 - to my view = از نظر من

2 - It sounds to me = از نظر من اینگونه است که

-
٤ ماه پیش

In my mind 

In my view 

I think

Laila Mardashty

٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢١ ساعت پیش

From my point of view

٢,٠١٧
طلایی
١
نقره‌ای
٧
برنزی
١١
تاریخ
٢ هفته پیش

According to my way of thinking 

As I understand it

From my standpoint 

In my estimation 

٢٦٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
١ ماه پیش

. In my idea . In my view . In my exprience . From my standpoint . . . . . . And etc

١٣٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
١ ماه پیش

    Personally 

٢٦٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٦
تاریخ
٤ ماه پیش

in my pesrpective  هم میشه

تاریخ
٤ ماه پیش

In my view also means in my opinion 

١٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
٤ ماه پیش

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌I fin‌‌‌‌‌‌‌‌d it 

٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٤ ماه پیش

In my estimation 

تاریخ
٤ ماه پیش

I think

بیشتر از این برای جایگزین استفاده میشه

١,٩٩٢
طلایی
١
نقره‌ای
١
برنزی
٩
تاریخ
٤ ماه پیش

My idea of 
Point of 

٣,٠١١
طلایی
١
نقره‌ای
٣٨
برنزی
١٦
تاریخ
٤ ماه پیش

point of view

٢٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٤ ماه پیش

✪ روشهای گوناگون اظهارنظر

❂ In my opinion

به نظر من

❂ As far as I’m concerned

تا جایی که اطلاع دارم

❂ It is my belief

باور دارم که

❂ From my point of view

از نقطه نظر من

❂ If you ask me

اگه از من بپرسی

❂ As far as I can tell

تا جایی که میدونم

❂ I assume that

گمان میکنم که

❂ I feel that

حس میکنم که

❂ If you wonder my opinion

اگر نظر من را بخواهی

❂ As I understand it

طوری که متوجه شدم

❂ In my point of view

از نظر من

❂ I think

من فکر میکنم

❂ I believe

به اعتقاد من

❂ It seems that

به نظر میرسد

❂ It seems to me that

به نظر من اینطور میرسد که

٤٠٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٩
برنزی
١٠
تاریخ
٤ ماه پیش

سلام . مرجان خانم بسیار عالی و کامل توضیح دادید .

پاسخ شما