پرسش خود را بپرسید

اصطلاح پر کاربرد دست انداختن به انگلیسی

تاریخ
٨ ماه پیش
بازدید
١,٢٣٨

مثلا بخواییم بگیم،دست انداختن به انگلیسی باید چی بگیم؟

١٩ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

 Pull Prank on someone

Pull someone's leg

Kid

٢٢٥,٠٢٩
طلایی
٧٥
نقره‌ای
٩٨٠
برنزی
١,٠٠٦
تاریخ
٨ ماه پیش

pull someone's leg or tease someone

تاریخ
١ ماه پیش

اصطلاح “دست انداختن” در زبان فارسی به معنای فریب دادن، مسخره کردن یا شوخی کردن با کسی به شکلی طنزآمیز و شوخ طبعانه است.

این اصطلاح در زبان انگلیسی معادل آن “to pull someone’s leg” است.

روش های بیان این اصطلاح در انگلیسی به شرح زیر است:

To pull someone’s leg:

Don’t believe him, he’s just pulling your leg.

When she said she won the lottery, I knew she was pulling my leg.

To yank someone’s chain:

He keeps yanking my chain about getting a promotion, but I don’t think it’s true.

Stop yanking my chain and tell me the real story.

To lead someone on:

She was leading me on about going out this weekend, but I don’t think she was serious.

Don’t lead me on - if you don’t want to go, just say so.

To kid someone:

I was just kidding when I said I crashed your car. It’s still in perfect condition.

Are you kidding me? You really think I’d believe that?

To play a trick on someone:

He played a trick on me by telling me school was canceled today.

Don’t play tricks on me - I hate being the butt of your jokes.

در همه این موارد، اصطلاح “دست انداختن” در فارسی به معنای شوخی کردن، مسخره کردن یا فریب دادن به شکلی طنزآمیز و بدون قصد آزار است. 

از نظر مودبانه بودن، روش‌های بالا به ترتیب زیر هستند:

To kid someone: این عبارت به طور کلی مودبانه است و به معنای شوخی کردن یا فریب دادن به شکلی طنزآمیز و محترمانه است. این عبارت می‌تواند در مواقعی که می‌خواهید با دیگران شوخی کنید و احترام خود و دیگران را حفظ کنید، استفاده شود.

To pull someone’s leg: این عبارت نیز مودبانه است و به معنای فریب دادن یا شوخی کردن به شکلی طنزآمیز و محترمانه است. این عبارت نیز می‌تواند در مواقعی که می‌خواهید با دیگران شوخی کنید و احترام خود و دیگران را حفظ کنید، استفاده شود.

To play a trick on someone: این عبارت نیز به طور کلی مودبانه است و به معنای بازی کردن یا شوخی کردن به شکلی طنزآمیز و محترمانه است. این عبارت نیز می‌تواند در مواقعی که می‌خواهید با دیگران شوخی کنید و احترام خود و دیگران را حفظ کنید، استفاده شود.

To yank someone’s chain: این عبارت ممکن است کمی غیررسمی تر و شاید حتی کمی غیرمودبانه تلقی شود. این عبارت ممکن است در مواقعی که می‌خواهید با دیگران شوخی کنید، اما باید مراقب باشید که احترام خود و دیگران را حفظ کنید.

To lead someone on: این عبارت ممکن است منجر به سوءتفاهم یا ناراحتی دیگران شود. این عبارت بیشتر برای توصیف مواقعی استفاده می‌شود که کسی باعث ایجاد امید یا انتظار غلط در دیگران می‌شود. بهتر است از این عبارت در مواقعی که می‌خواهید احترام خود و دیگران را حفظ کنید، خودداری کنید.

بنابراین، “to kid someone”، “to pull someone’s leg” و “to play a trick on someone” به ترتیب مودبانه تر از “to yank someone’s chain” و “to lead someone on” هستند.

٤١٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٧
تاریخ
١ ماه پیش

Pull someone's leg

٦٨٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٦
تاریخ
٤ ماه پیش

Pull someone's leg

کسی رو دست انداختن یا شوخی کردن

     

Of course I won't tell them; I was only pulling your leg

٥٢٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٦٤
برنزی
٦
تاریخ
٥ ماه پیش

to make fun/ kid/ bullshit/ with someone

to fu..k with someone

٥١٤,٧٣٧
طلایی
١٨٣
نقره‌ای
١,٤٧٥
برنزی
٢,٤٦٥
تاریخ
٥ ماه پیش

Are you messing with me 

٥٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٥
تاریخ
٥ ماه پیش

برای این عبارت دو واژه وجود داره دوست خوبم mock و tease

٢٥٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٣
تاریخ
٥ ماه پیش

Stop teasing.

Stop mocking.

یعنی دیگه مسخره کردن یا دست انداختن رو تمومش کن.

Make fun of sth/sb

Pull someone 's leg

.

.

.

٦٧٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١٢
تاریخ
٥ ماه پیش

Are you manipulating me? 

٤,٩٩٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٠
برنزی
٣٥
تاریخ
٦ ماه پیش

در پارسی، ۲ جور دست انداختن داریم :

۱.بکار گرفتن و دست انداختن وسیله‌ای نو که تازه خریده‌ایم برای اولین بار. مثلاً میگیم: «میبینم که به سلامتی ماشین جدیدت رو دست انداختی، آقای ایرانی. مبارکت باشه». 

شاید معادل دقیقی براش وجود نداشته باشه. همون utilize ممکنه مفهوم را برسونه

۲. اسکل کردن و ایستگاه کسی را گرفتن به منظور خنده و سرگرمی

بنظرم یکی از دقیق ترین معنی‌هاش میشه:

To pull someone's leg

مثال: 

Stop pulling my leg for god's sake. you didn’t have lunch with Carlos : 

ناموساً کم دست بنداز مارو. بعیده با کارلوس شام خورده باشی

١,٧٧٣,١٨٩
طلایی
٩٣٤
نقره‌ای
٤,٩٣٨
برنزی
٤,٥٤٤
تاریخ
٧ ماه پیش

در استان و شهر ما این عبارت رواج داره. در برخی شهرها یک سری واژه ها و اصطلاحات وجود داره که در سایر جاها ممکنه ناآشنا باشه و این طبیعی است. دست انداختن به معنی «برای اولین بار به کار گرفتن» هم میتواند باشد

-
٤ ماه پیش

عبارت "دست انداختن" به انگلیسی به شکل "give up" یا "quit" ترجمه می‌شود. این عبارت‌ها به معنای ترک کردن یا وقفه دادن به یک کار، فعالیت، یا تلاشی هستند. این اصطلاح‌ها معمولاً برای نشان دادن این مفهوم به کار می‌روند.

مثال:

  • He gave up smoking last year.

  •  (او سیگار را سال گذشته ترک کرد.)
  • She decided to quit her job and start a new career.

  •  (او تصمیم گرفت شغل خود را ترک کند و یک حرفه جدید را شروع کند.)
٤,٩٩٣
طلایی
٢
نقره‌ای
٥٩
برنزی
٢٠
تاریخ
٧ ماه پیش

دست کشیدن فرق داره با دست انداختن. دست انداختن یعنی mock یا tease

-
٧ ماه پیش

برای بیان عبارت "دست انداختن" به انگلیسی، می‌توانید از عبارات و اصطلاح‌های زیر استفاده کنید:

  1. "Give up" یا "I've given up."

  2. "Throw in the towel."

  3. "Call it quits."

  4. "Walk away."

  5. "Quit trying."

به عنوان مثال، اگر بخواهید بگویید "او دست انداخت"، می‌توانید بگویید "He gave up." یا "He threw in the towel."

٤,٩٩٣
طلایی
٢
نقره‌ای
٥٩
برنزی
٢٠
تاریخ
٨ ماه پیش

شما «دست انداختن» را با «دست کشیدن» اشتباه گرفته اید.
دست انداختن به معنی مسخره کردن کسی است.

-
٨ ماه پیش

فک کنم! مخفف trust هست

تاریخ
٨ ماه پیش

to lampoon sb, to taunt sb, to send sb on wild goose chase, etc. etc.

٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٨ ماه پیش

Are you having me on? 
 

٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
٨ ماه پیش

Make fun of somebody

Poke fun at somebody 

١١٩
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٤
تاریخ
٨ ماه پیش

pull a leg یا pull someone's leg  اصطلاح روزمره و کابردیه با معنی مشابه دست انداختن فارسی

٩٥
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
٨ ماه پیش

Pull sb's legg

Tease

Rib 

Mock

Make fun of

.

.

.

.

.

٢٥,١٩٢
طلایی
٧
نقره‌ای
١٢١
برنزی
٩٣
تاریخ
٨ ماه پیش

پاسخ شما