پرسش خود را بپرسید

اصطلاح پر کاربرد دست انداختن به انگلیسی

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
٥٧٥

مثلا بخواییم بگیم،دست انداختن به انگلیسی باید چی بگیم؟

١٧ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

Pull someone's leg

٢٦٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
١ ماه پیش

Pull someone's leg

کسی رو دست انداختن یا شوخی کردن

     

Of course I won't tell them; I was only pulling your leg

٣٠٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٤٣
برنزی
٥
تاریخ
١ ماه پیش

to make fun/ kid/ bullshit/ with someone

to fu..k with someone

٥٠٠,٥٢٢
طلایی
١٦٤
نقره‌ای
١,٤٢٤
برنزی
٢,٣٩٨
تاریخ
١ ماه پیش

Are you messing with me 

تاریخ
١ ماه پیش

برای این عبارت دو واژه وجود داره دوست خوبم mock و tease

١٤٧
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢
تاریخ
٢ ماه پیش

Stop teasing.

Stop mocking.

یعنی دیگه مسخره کردن یا دست انداختن رو تمومش کن.

Make fun of sth/sb

Pull someone 's leg

.

.

.

٥٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١١
تاریخ
٢ ماه پیش

Are you manipulating me? 

٤,٦٧٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٠
برنزی
٣٢
تاریخ
٣ ماه پیش

در پارسی، ۲ جور دست انداختن داریم :

۱.بکار گرفتن و دست انداختن وسیله‌ای نو که تازه خریده‌ایم برای اولین بار. مثلاً میگیم: «میبینم که به سلامتی ماشین جدیدت رو دست انداختی، آقای ایرانی. مبارکت باشه». 

شاید معادل دقیقی براش وجود نداشته باشه. همون utilize ممکنه مفهوم را برسونه

۲. اسکل کردن و ایستگاه کسی را گرفتن به منظور خنده و سرگرمی

بنظرم یکی از دقیق ترین معنی‌هاش میشه:

To pull someone's leg

مثال: 

Stop pulling my leg for god's sake. you didn’t have lunch with Carlos : 

ناموساً کم دست بنداز مارو. بعیده با کارلوس شام خورده باشی

١,٧٤٢,٠٥٥
طلایی
٩١٤
نقره‌ای
٤,٨٢٣
برنزی
٤,٤١٨
تاریخ
٤ ماه پیش

در هیچ کجا نه دیده ام و نه شنیده ام که کسی بگوید ماشین جدیدت را دست انداختی اصلا چنین کاربردی وجود ندارد با عرض پوزش

در استان و شهر ما این عبارت رواج داره. در برخی شهرها یک سری واژه ها و اصطلاحات وجود داره که در سایر جاها ممکنه ناآشنا باشه و این طبیعی است. دست انداختن به معنی «برای اولین بار به کار گرفتن» هم میتواند باشد

-
٣ هفته پیش

عبارت "دست انداختن" به انگلیسی به شکل "give up" یا "quit" ترجمه می‌شود. این عبارت‌ها به معنای ترک کردن یا وقفه دادن به یک کار، فعالیت، یا تلاشی هستند. این اصطلاح‌ها معمولاً برای نشان دادن این مفهوم به کار می‌روند.

مثال:

  • He gave up smoking last year.

  •  (او سیگار را سال گذشته ترک کرد.)
  • She decided to quit her job and start a new career.

  •  (او تصمیم گرفت شغل خود را ترک کند و یک حرفه جدید را شروع کند.)
٤,٥٣٦
طلایی
٢
نقره‌ای
٥٤
برنزی
١٦
تاریخ
٤ ماه پیش

دست کشیدن فرق داره با دست انداختن. دست انداختن یعنی mock یا tease

-
٣ ماه پیش

برای بیان عبارت "دست انداختن" به انگلیسی، می‌توانید از عبارات و اصطلاح‌های زیر استفاده کنید:

  1. "Give up" یا "I've given up."

  2. "Throw in the towel."

  3. "Call it quits."

  4. "Walk away."

  5. "Quit trying."

به عنوان مثال، اگر بخواهید بگویید "او دست انداخت"، می‌توانید بگویید "He gave up." یا "He threw in the towel."

٤,٥٣٦
طلایی
٢
نقره‌ای
٥٤
برنزی
١٦
تاریخ
٤ ماه پیش

شما «دست انداختن» را با «دست کشیدن» اشتباه گرفته اید.
دست انداختن به معنی مسخره کردن کسی است.

-
٤ ماه پیش

فک کنم! مخفف trust هست

تاریخ
٤ ماه پیش

to lampoon sb, to taunt sb, to send sb on wild goose chase, etc. etc.

١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٤ ماه پیش

Are you having me on? 
 

٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
٤ ماه پیش

Make fun of somebody

Poke fun at somebody 

تاریخ
٤ ماه پیش

 Pull Prank on someone

Pull someone's leg

Kid

٢١١,٨٤٨
طلایی
٦٧
نقره‌ای
٨٩٢
برنزی
٩٤٩
تاریخ
٤ ماه پیش

pull a leg یا pull someone's leg  اصطلاح روزمره و کابردیه با معنی مشابه دست انداختن فارسی

٦٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٤ ماه پیش

Pull sb's legg

Tease

Rib 

Mock

Make fun of

.

.

.

.

.

٢٤,٨٧٨
طلایی
٦
نقره‌ای
١١٨
برنزی
٩١
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما