پرسش خود را بپرسید

فرق i've to go و i have got to go

تاریخ
٢ هفته پیش
بازدید
٢٣٨

کسی میدونه فرق i've to go و i have got to go چیه؟

کدومش informal هست؟

١٠٠ %

I've to go = Informal

١١ پاسخ
٠ %

I've got to go =Informal

٧٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢

١٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٤ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢,٥٧٣
طلایی
١
نقره‌ای
٤
برنزی
٣٧
تاریخ
١ هفته پیش

در مقایسه بین این دو عبارت:

"I've to go" - این عبارت به صورت informal و غیررسمی است.

"I have got to go" - این عبارت به صورت formal و رسمی تر است.

توضیح:

"I've to go":

   - استفاده از فرم مختصر "I've" به جای "I have" است که بیشتر در گفتار روزمره و محاوره ای استفاده می شود.

   - این عبارت به صورت غیررسمی و informal به کار می رود.

 "I have got to go":

   - استفاده از فرم کامل "I have got to" است که به صورت رسمی تر و formal به کار می رود.

   - این عبارت در نوشتار رسمی، گفتار رسمی و موقعیت های رسمی تر استفاده می شود.

بنابراین، "I've to go" به عنوان یک عبارت informal و "I have got to go" به عنوان یک عبارت formal در نظر گرفته می شوند.

در هر دو مورد، معنای اصلی یکسان است و به این معنی است که شخص ملزم است که برود یا باید برود. تفاوت اصلی در نحوه استفاده از فعل “have” است که در یکی به صورت مختصر و در دیگری به صورت کامل استفاده شده است.

٢٣٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٦
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٩٧,٧١٦
طلایی
١٠٨
نقره‌ای
٢١٦
برنزی
٢٩١
تاریخ
٢ هفته پیش

اولین جمله مجبوری بری 
دومی got بیشتر سببی میکند برای علت

تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٥٢٣,٦٣٩
طلایی
٣٣٣
نقره‌ای
٣,٧٨٧
برنزی
٢,١٥٨
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١١٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٣٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٢ هفته پیش

Have =   Have got

از نظر formal  بودن Have   فرمال تر هست

٤,٨٣٢
طلایی
١
نقره‌ای
٢٩
برنزی
٥٢
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٥,٤٣٧
طلایی
٣
نقره‌ای
٦٨
برنزی
١٥
تاریخ
٢ هفته پیش

پاسخ شما