پرسش خود را بپرسید

_____The building این جمله با کدوم گزینه پر بشه بهتره ؟

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٥١

The building ______.

٠ %

was damaged badly in the hurricane last year

٠ %

was badly damaged last year in the hurricane

١٠٠ %

was badly damaged in the hurricane last year

٥ پاسخ
٠ %

last year was damaged badly in the hurricane

٦٩٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٩

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١٣,٠٢٦
طلایی
١٥
نقره‌ای
٢١٠
برنزی
٢٨
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١٠,٠٩٩
طلایی
٧
نقره‌ای
١٣٣
برنزی
٦١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢٤,٥٢٥
طلایی
١٠
نقره‌ای
٥١٢
برنزی
٢٠٤
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٩,٠٩٢
طلایی
٤
نقره‌ای
٣٦٢
برنزی
٧٦
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما