دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٦١٤
رتبه
رتبه در بپرس
٢٠١
لایک
لایک
٥٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١

جدیدترین پیشنهادها

پیشنهادی موجود نیست.

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

٠ رأی
٢ پاسخ
٨ بازدید
چند گزینه‌ای

I posted the letter one month ago. It is very ……… that my friend hasn't received it  yet.

٧ ساعت پیش
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
١٣ بازدید

اصطلاح انگلیسی معادل "جهانی گرایی، باور به اینکه همه انسان ها صرف نظر از ملیت، قومیت، مذهب  شهروندان یک جهان هستند"

١ روز پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٢١ بازدید
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
١٤ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
١٤ بازدید

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.