برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امین روشنی

امین روشنی Veterinary medicine student

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 قلاب جراحی عقیم‌سازی ١٤٠٠/٠١/١٩
|

2 معجون خوش شانسی ١٤٠٠/٠١/٠٥
|

3 از جمله موجودات دارک که از شادی و خوشحالی فرد مورد حمله تغذیه می‌کند تا جایی که فرد تهی از هرگونه احساس خوب شود و همچنین نگهبانان آزکابان نیز می‌باش ... ١٤٠٠/٠١/٠٥
|

4 نوعی قدرت که اکتساب آن مانع از نفوذ ذهنی و خوانده شدن ذهن فرد توسط دیگران می شود ١٤٠٠/٠١/٠٣
|

5 معجونی که خوراندن آن موجب راست گویی فرد در بازجویی می‌شود ١٤٠٠/٠١/٠٣
|

6 فردی که به اختیار خود به فر م حیوانی دیگر در می آید مثل سیریوس بلک ١٤٠٠/٠١/٠٢
|

7 گرگینه مثل لوپین(به اجبار در ماه کامل به گرگ تبدیل می شود ولی animagus به اختیار خود به فرم حیوانی در می آید مثل سیریوس بلک) ١٤٠٠/٠١/٠٢
|

8 کسی که قادر به درک و صحبت با مارها باشد ١٤٠٠/٠١/٠٢
|

9 معجونی که به فرد اجازه می‌دهد به طور موقت به فرم فیزیکی فردی دیگر در آید ١٤٠٠/٠١/٠٢
|

10 گیاهی که ریشه اش در درمان سنگ شدن یا خشک شدن کاربرد دارد ١٤٠٠/٠١/٠٢
|

11 ماری افسانه ای و غول آسا که نگاه به آن یا انعکاسش به ترتیب منجر به مرگ و سنگ شدن فرد می شود ١٤٠٠/٠١/٠٢
|

12 کسی که قادر به درک و صحبت با مارها باشد ١٤٠٠/٠١/٠٢
|

13 کسی که قادر به درک و صحبت با مارها باشد ١٤٠٠/٠١/٠٢
|

14 اصطلاحی توهین آمیز به معنی جادوگری که پدر مادرش جادوگر نبوده اند(هم معنی muggle born) که با دو رگه بودن یا half blood کاملادمتفاوت است ١٤٠٠/٠١/٠٢
|

15 اصطلاحی توهین آمیز به معنی جادوگری که پدر مادرش جادوگر نبوده اند(هم معنی muggle born) که با دورگه بودن یا half blood کاملا متفاوت است ١٤٠٠/٠١/٠٢
|

16 دامپزشکی و علوم دامی
سر و صدای بدون توقف گربه به هنگام فحلی
١٣٩٩/١٢/٢٣
|

17 دامپزشکی و علوم دامی
لاپاراتومی اکتشافی
١٣٩٩/١٢/٠٨
|

18 مقید سازی حیوان(فیزیکی یا شیمیایی) ١٣٩٩/١١/٢٢
|

19 آب شور(ماهی)، دریایی، تکاور ١٣٩٩/١١/١٩
|

20 اتساع شکم ١٣٩٩/١١/١٩
|

21 تولید مثل به روش تخم گذار زنده زا ١٣٩٩/١١/١٩
|

22 تولید مثل به روش زنده زایی ١٣٩٩/١١/١٩
|

23 ماهی کوی ١٣٩٩/١١/١٩
|

24 تولید مثل به روش تخم گذاری ١٣٩٩/١١/١٩
|

25 توالی(ژنتیک) ١٣٩٩/١١/١٩
|

26 توالی ژنی ١٣٩٩/١١/١٩
|

27 نام علمی گربه اهلی ١٣٩٩/١١/١٢
|

28 فسخ شدنی ١٣٩٩/١١/٠٥
|

29 دامپزشکی و علوم دامی
لواشه(نوعی ابزار مقید سازی)
١٣٩٩/١٠/٣٠
|

30 دامپزشکی و علوم دامی
فولیکول
١٣٩٩/١٠/٢٨
|

31 دامپزشکی و علوم دامی
سوراخ کردن، نفوذ کردن، فرو رفتن(مثل کک)
١٣٩٩/١٠/٢٦
|

32 خاص ١٣٩٩/١٠/٢٥
|

33 مغز دار ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

34 دامپزشکی و علوم دامی
چند قلوزا
١٣٩٩/١٠/٢١
|

35 بدیهی ١٣٩٩/١٠/٢١
|

36 دامپزشکی و علوم دامی
پستان پاندولی(عارضه‌ای در گاو)
١٣٩٩/١٠/١٨
|

37 شدید ١٣٩٩/١٠/١٧
|

38 دامپزشکی و علوم دامی
ازدیاد حساسیت
١٣٩٩/١٠/١٦
|

39 دامپزشکی و علوم دامی
درماتیت ارزنی
١٣٩٩/١٠/١٦
|

40 دامپزشکی و علوم دامی
درماتیت آلرژیک کک (مخفف feline allergy dermatitis)
١٣٩٩/١٠/١٦
|

41 دامپزشکی و علوم دامی
تغییر شکل، بدشکلی
١٣٩٩/١٠/١٥
|

42 دامپزشکی و علوم دامی
سوراخ غلاف قضیب
١٣٩٩/١٠/١٤
|

43 دامپزشکی و علوم دامی
پیش‌پوست
١٣٩٩/١٠/١٤
|

44 دامپزشکی و علوم دامی
باد یا شق کردن آلت(مثلا در معاینه)
١٣٩٩/١٠/١٤
|

45 دامپزشکی و علوم دامی
لکه خون
١٣٩٩/١٠/١٤
|

46 مثل رزومه با این تفاوت که محدویتی از نظر تعداد اسناد ارائه شده وجود ندارد! و مخفف curriculum vitae هست ١٣٩٩/١٠/١٤
|

47 مثل رزومه با این تفاوت که محدویتی از نظر تعداد اسناد ارائه شده وجود ندارد! به صورت مخفف cv هم به آن گفته می‌شود ١٣٩٩/١٠/١٤
|

48 دامپزشکی و علوم دامی
غلاف قضیب
١٣٩٩/١٠/١٤
|

49 دامپزشکی و علوم دامی
بدون محدودیت، آزاد (مثلا دسترسی نامحدود دام به آب)
١٣٩٩/١٠/١٣
|

50 دامپزشکی و علوم دامی
دلمه‌ای که بر روی ضایعات ایجاد می‌شود
١٣٩٩/١٠/١٣
|