برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امین روشنی

امین روشنی Veterinary medicine student

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دامپزشکی و علوم دامی
فولیکول
١٣٩٩/١٠/٢٨
|

2 دامپزشکی و علوم دامی
سوراخ کردن، نفوذ کردن، فرو رفتن(مثل کک)
١٣٩٩/١٠/٢٦
|

3 خاص ١٣٩٩/١٠/٢٥
|

4 مغز دار ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

5 دامپزشکی و علوم دامی
چند قلوزا
١٣٩٩/١٠/٢١
|

6 بدیهی ١٣٩٩/١٠/٢١
|

7 دامپزشکی و علوم دامی
پستان پاندولی(عارضه‌ای در گاو)
١٣٩٩/١٠/١٨
|

8 شدید ١٣٩٩/١٠/١٧
|

9 دامپزشکی و علوم دامی
ازدیاد حساسیت
١٣٩٩/١٠/١٦
|

10 دامپزشکی و علوم دامی
درماتیت ارزنی
١٣٩٩/١٠/١٦
|

11 دامپزشکی و علوم دامی
درماتیت آلرژیک کک (مخفف feline allergy dermatitis)
١٣٩٩/١٠/١٦
|

12 دامپزشکی و علوم دامی
تغییر شکل، بدشکلی
١٣٩٩/١٠/١٥
|

13 دامپزشکی و علوم دامی
سوراخ غلاف قضیب
١٣٩٩/١٠/١٤
|

14 دامپزشکی و علوم دامی
پیش‌پوست
١٣٩٩/١٠/١٤
|

15 دامپزشکی و علوم دامی
باد یا شق کردن آلت(مثلا در معاینه)
١٣٩٩/١٠/١٤
|

16 دامپزشکی و علوم دامی
لکه خون
١٣٩٩/١٠/١٤
|

17 مثل رزومه با این تفاوت که محدویتی از نظر تعداد اسناد ارائه شده وجود ندارد! و مخفف curriculum vitae هست ١٣٩٩/١٠/١٤
|

18 مثل رزومه با این تفاوت که محدویتی از نظر تعداد اسناد ارائه شده وجود ندارد! به صورت مخفف cv هم به آن گفته می‌شود ١٣٩٩/١٠/١٤
|

19 دامپزشکی و علوم دامی
غلاف قضیب
١٣٩٩/١٠/١٤
|

20 دامپزشکی و علوم دامی
بدون محدودیت، آزاد (مثلا دسترسی نامحدود دام به آب)
١٣٩٩/١٠/١٣
|

21 دامپزشکی و علوم دامی
دلمه‌ای که بر روی ضایعات ایجاد می‌شود
١٣٩٩/١٠/١٣
|

22 دامپزشکی و علوم دامی
پسمانده، باقی‌مانده، بقایا
١٣٩٩/١٠/١٣
|

23 دامپزشکی و علوم دامی
قابل جذب(مثلا نخ بخیه کاتگوت)
١٣٩٩/١٠/١٢
|

24 غیر جاذب(مثلا نخ بخیه نایلون) ١٣٩٩/١٠/١٢
|

25 اسمش بدمینتون نفت در آر! ١٣٩٩/١٠/١٢
|

26 ضربه راکت بدمینتون به توپ با پشت دست ١٣٩٩/١٠/١٢
|

27 ضربه راکت بدمینتون به توپ با کف دست ١٣٩٩/١٠/١٢
|

28 ضربه به توپ با پشت دست در بدمینتون ١٣٩٩/١٠/١٢
|

29 ضربات لب تور‌ در‌ بدمینتون(ولی drop از انتهای زمین به لب تور) ١٣٩٩/١٠/١٢
|

30 کوبیدن(بدمینتون) که معادل اسپک والیبال هست ١٣٩٩/١٠/١٢
|

31 هورمون "گنادوتروپین یائسگی انسانی " ١٣٩٩/١٠/١٢
|

32 دامپزشکی و علوم دامی
چرخش دام در اثر سنوروزیس
١٣٩٩/١٠/١٢
|

33 دامپزشکی و علوم دامی
نحریک، سوزش، حساسیت، آزار و اذیت
١٣٩٩/١٠/١١
|

34 دامپزشکی و علوم دامی
۱.دهان باز کن(گاو، گوسفند و ...)
۲.مخفف گلیکوزامینوگلیکان
١٣٩٩/١٠/٠٩
|

35 دامپزشکی و علوم دامی
شاخ فک پایین
١٣٩٩/١٠/٠٩
|

36 دامپزشکی و علوم دامی
بایت، طرز قرارگیری دندان‌ها روی هم
١٣٩٩/١٠/٠٨
|

37 دامپزشکی و علوم دامی
لاغر، ضعیف، کم قدرت، غیر حاصل خیز
١٣٩٩/١٠/٠٨
|

38 دامپزشکی و علوم دامی
۱. قوی، حاصلخیز، چاق ۲. حیوان خوب رشد کرده ۳. ظاهر سلامت و قوی، رشد کرده
١٣٩٩/١٠/٠٨
|

39 دامپزشکی و علوم دامی
والد نر، حیوان نر،پدر، پدری کردن
١٣٩٩/١٠/٠٤
|

40 دامپزشکی و علوم دامی
سفت‌کننده(مثلا ورم‌پستان سفت‌کننده)
١٣٩٩/١٠/٠١
|

41 دامپزشکی و علوم دامی
داروی خوراکی مایع
١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

42 دامپزشکی و علوم دامی
باند کشی
١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

43 به جادوگری که از خون پدر و مادر جادوگر باشد اطلاق می‌شود(مثل مالفوی) ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

44 دامپزشکی و علوم دامی
تست کردن بی‌حسی از طریق وارد کردن نوک سوزن و ‌مشاهده عکس العمل
١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

45 دامپزشکی و علوم دامی
لرزش
١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

46 دامپزشکی و علوم دامی
دوز‌های فزاینده
١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

47 دامپزشکی و علوم دامی
عبور دادن، وارد کردن، رد کردن (سوزن، کتتر، لارنگوسکوپ و...)
١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

48 دامپزشکی و علوم دامی
مدت زمان عرضه نکردن شیر یا گوشت پس از مصــرف برخی داروهــا(بــه ویــژه آنتی‌بیوتیک‌ها و یا دارو‌های بیهوشی و..)
١٣٩٩/٠٩/٢١
|

49 دامپزشکی و علوم دامی
ناله(جیغ) بعد از جفت‌گیری گربه
١٣٩٩/٠٩/١٨
|

50 دامپزشکی و علوم دامی
سلامت
١٣٩٩/٠٩/١٨
|