برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امین روشنی

امین روشنی Veterinary medicine student

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دامپزشکی و علوم دامی
طریقه عملکرد
١٤٠٠/٠٥/٠٥
|

2 دامپزشکی و علوم دامی
غیرهم‌خون، دگرآمیخته
١٤٠٠/٠٥/٠٥
|

3 دامپزشکی و علوم دامی
افت همخونی، کاهش ناشی از همخونی
١٤٠٠/٠٥/٠٥
|

4 دامپزشکی و علوم دامی
ابزار سوزن‌گیر جراحی
١٤٠٠/٠٥/٠٥
|

5 دامپزشکی و علوم دامی
یخ گشایی
١٤٠٠/٠٥/٠٤
|

6 دامپزشکی و علوم دامی
زاییدن توله در سگ
١٤٠٠/٠٥/٠٤
|

7 دامپزشکی و علوم دامی
آنستروس در پریمات‌ها
١٤٠٠/٠٥/٠٣
|

8 دامپزشکی و علوم دامی
فضای میان بافتی
١٤٠٠/٠٥/٠٢
|

9 دامپزشکی و علوم دامی
حیوانی که برای بار اول زایمان کرده
١٤٠٠/٠٥/٠١
|

10 دامپزشکی و علوم دامی
عصب دهی آوران
١٤٠٠/٠٤/٣٠
|

11 دامپزشکی و علوم دامی
عصب‌های حرکتی
١٤٠٠/٠٤/٣٠
|

12 دامپزشکی و علوم دامی
عصب‌های حسی
١٤٠٠/٠٤/٣٠
|

13 دامپزشکی و علوم دامی
تثبیت شدن، مستقر شدن
١٤٠٠/٠٤/٢٩
|

14 دامپزشکی و علوم دامی
فحلی خاموش
١٤٠٠/٠٤/٢٩
|

15 دامپزشکی و علوم دامی
تخمک‌گذاری خاموش یا پنهان
١٤٠٠/٠٤/٢٩
|

16 دامپزشکی و علوم دامی
گودی‌زین ترکی استخوان پروانه‌ای محل قرار گیری لوب‌های قدامی و خلفی هیپوفیز
١٤٠٠/٠٤/٢٧
|

17 دامپزشکی و علوم دامی
استخوان پروانه‌ای
١٤٠٠/٠٤/٢٧
|

18 دامپزشکی و علوم دامی
فرورفتگی یا گودی (آناتومی)،افت،کاهش،افسردگی
١٤٠٠/٠٤/٢٧
|

19 دامپزشکی و علوم دامی
ریزش(مثلا در آندومتر رحم)
١٤٠٠/٠٤/٢٦
|

20 دامپزشکی و علوم دامی
ابزار شان‌گیر جراحی
١٤٠٠/٠٤/٢٦
|

21 دامپزشکی و علوم دامی
تحریک(مثلا عصبی)
١٤٠٠/٠٤/٢٦
|

22 دامپزشکی و علوم دامی
غیرقابل نفوذ
١٤٠٠/٠٤/٢٥
|

23 دامپزشکی و علوم دامی
پوشاندن(بافت‌شناسی)
١٤٠٠/٠٤/٢٢
|

24 دامپزشکی و علوم دامی
ادرار کردن
١٤٠٠/٠٤/٢٢
|

25 ماشین منگنه ١٤٠٠/٠٤/١٨
|

26 دامپزشکی و علوم دامی
باقی مانده یک عضو بعد از جراحی
١٤٠٠/٠٤/١٨
|

27 دامپزشکی و علوم دامی
گل واژن
١٤٠٠/٠٤/٠٩
|

28 دامپزشکی و علوم دامی
بافت پوششی استوانه‌ای مطبق
١٤٠٠/٠٤/٠٤
|

29 دامپزشکی و علوم دامی
بافت پوششی سنگفرشی تک لایه
١٤٠٠/٠٤/٠٤
|

30 دامپزشکی و علوم دامی
بافت پوششی استوانه‌ای تک لایه
١٤٠٠/٠٤/٠٤
|

31 دامپزشکی و علوم دامی
بافت پوششی سنگفرشی مطبق
١٤٠٠/٠٤/٠٤
|

32 دامپزشکی و علوم دامی
خون قاعدگی
١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

33 پیام اصلی یا main point ١٤٠٠/٠٤/٠١
|

34 دامپزشکی و علوم دامی
مترسک گاو ماده(استفاده در جهت اسپرم‌ گیری )
١٤٠٠/٠٣/١٦
|

35 دامپزشکی و علوم دامی
گلوله مویی که برخی مواقع موجب استفراغ می‌شود(مثلا گربه در اثر لیسیدن دائمی خود )
١٤٠٠/٠٣/١٠
|

36 دامپزشکی و علوم دامی
نقص نیم تاج اسپرم
١٤٠٠/٠٣/٠٨
|

37 دامپزشکی و علوم دامی
فناوری‌های تولید مثلی کمکی
١٤٠٠/٠٢/٢٨
|

38 دامپزشکی و علوم دامی
دوره ای که در طی آن حیوان قدرت باروری دارد
١٤٠٠/٠٢/١٩
|

39 دامپزشکی و علوم دامی
دالان، حفره، حجره(مثلا در لام نئوبار)
١٤٠٠/٠٢/١٥
|

40 دامپزشکی و علوم دامی
محافظت در برابر انجماد در تلقیح مصنوعی
١٤٠٠/٠٢/١٤
|

41 دامپزشکی و علوم دامی
رقیق کننده یا حجم‌افزای در تلقیح مصنوعی
١٤٠٠/٠٢/١٤
|

42 دامپزشکی و علوم دامی
زاییدن گربه
١٤٠٠/٠٢/١١
|

43 دامپزشکی و علوم دامی
گربه ماده، ملکه زنبور
١٤٠٠/٠٢/١١
|

44 دامپزشکی و علوم دامی
گربه‌سانان
١٤٠٠/٠٢/١١
|

45 فال گوش ایستادن، گوش ایستادن، استراق سمع ١٤٠٠/٠٢/١٠
|

46 دامپزشکی و علوم دامی
زایمان طبیعی(بر خلاف dystocia یا سخت‌ زایی)
١٤٠٠/٠٢/١٠
|

47 دامپزشکی و علوم دامی
درمان، تیمار
١٤٠٠/٠٢/٠٩
|

48 دامپزشکی و علوم دامی
شاهد، مهار کردن
١٤٠٠/٠٢/٠٩
|

49 دامپزشکی و علوم دامی
پیش تخمک گذرا(مثل فولیکول پیش تخمک گذار)
١٤٠٠/٠٢/٠٩
|

50 دامپزشکی و علوم دامی
در جراحی به معنی رهیافت
١٤٠٠/٠٢/٠٨
|