پرسش خود را بپرسید

احقاق حق یعنی چه ؟

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
١٥٠

درباره اش توضیح ساده بدهید 

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

معنای حقوقی که کاربر محترم جناب شکیبی نژاد گفتن کاملا درست و به جاست.

معنای  لغوی کلمه احقاق  :درست و به حق بودن مطلبی- حق شخصی خود را به دست آوردن-دادرسی-مطلبی را به یقین درست و راست دانستن،است.

٢,٠٧١
طلایی
٠
نقره‌ای
٧٨
برنزی
٣٢
تاریخ
٣ ماه پیش

احقاق حق به معنای رسانیدن حق به مستحق. 

٤,٧١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١,٥٠٢
برنزی
٣٢١
تاریخ
٣ ماه پیش

رسیدن حق به حق دار

٣,٨٩٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٦٤
برنزی
٨٢
تاریخ
٣ ماه پیش

به هرگونه اعمال یا  افعال  قانونی  برای اخذ امتیازات  بحد یقین  حال این  امتیازات (حقوق) مالی یا غیر مالی باشد  و چه با طرح دعوا (کیفری یا حقوقی) یا مسالمت آمیز انجام شود احقاق حق  گویند.

٢٩٣,٦٤١
طلایی
١٧٩
نقره‌ای
٣٦٩
برنزی
٧٣٧
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما